Ασφαλιστικές Εισφορές

ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/93 – 31/12/2013 ΣΤΟ ΛΕΔΕ

  • 16th Ιουλίου 2014

Αθήνα 14 Ιουλίου 2014 Αριθ. πρωτ. 1281 Γνωρίζουμε σε όλα τα μέλη μας, ότι η Γενική Συνέλευση του Λ.Ε.Δ.Ε., κατά την με αριθ. 47/2014 συνεδρίασή της και μετά από πρόταση του Δ.Σ. του Λ.Ε.Δ.Ε., αφού έλαβε υπόψη την δυσκολία των μελών του Λ.Ε.Δ.Ε. να καταβάλλουν τις προς αυτό οφειλές τους…

read more →

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Λ.Ε.Δ.Ε.

  • 16th Ιουλίου 2014

Αθήνα 14 Ιουλίου 2014 Αριθ. πρωτ. 1282 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Λ.Ε.Δ.Ε. ΝΟ 47/5-7-2014   Σας γνωρίζουμε ότι η Γενική Συνέλευση των μελών του Λ.Ε.Δ.Ε., κατά την με αριθ. 47/5-7-2014 συνεδρίασή της, αφού έλαβε υπόψη την από 9-1-2014 αναλογιστική μελέτη για την βιωσιμότητα του Λ.Ε.Δ.Ε. και…

read more →

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΕΩΣ 30/6/2014

  • 30th Μαΐου 2014

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΡΟΔΟΥ Eπικυρώθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΤΑΑ η απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΑΝ/ΕΤΑΑ  και εγκρίθηκε η παράταση της καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών ΤΑΝ/ΕΤΑΑ και ΕΤΑΑ/ΤΥΔΕ  μέχρι 30/6/2014.

read more →

Παράταση πληρωμής ασφαλιστικών εισφορών έτους 2013 μέχρι 30/6/2014 υπό την αίρεση της έγκρισης από το Δ.Σ. του ΕΤΑΑ

  • 29th Μαΐου 2014

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΡΟΔΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Διοικούσα επιτροπή του Ταμείου Νομικών, στην οποία συμμετέχει ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών Νικόλαος Παπάκος, αποφάσισε την παράταση  της καταβολής των  ασφαλιστικών εισφορών έτους 2013 (γραμματίων στην ΕΤΕ και ενσήμων) ΕΤΑΑ – ΤΑΝ  και ΕΤΑΑ – ΤΥΔΕ μέχρι 30/6/2014, λόγω των εκλογών. Η παραπάνω…

read more →
1 of 4
1234