Ασφαλιστικές Εισφορές

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΤΑΝ ΚΑΙ ΤΥΔΕ ΕΩΣ 26 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015

  • 31st Ιουλίου 2015

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (Ε.Τ.Α.Α), που συνεδρίασε την Πέμπτη 30 Ιουλίου 2015, έκανε δεκτή την εισήγηση του προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής του Τομέα Ασφάλισης Νομικών (ΤΑΝ) και αποφάσισε να παρατείνει έως την 26 Αυγούστου 2015 (ημέρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των φορολογικών δηλώσεων), την προθεσμία καταβολής…

read more →

ΔΙΑΤΑΞΗ ΜΕΙΩΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ

  • 6th Ιουλίου 2015

ΦΕΚ 69/2-7-2015 NOMOΣ  4331/Φ.Ε.Κ. 69/τ. Α΄/02-07-2015. Άρθρο 39 Διάταξη μείωσης ασφαλιστικών εισφορών ΕΤΑΑ 1. Οι ασφαλισμένοι στον κλάδο κύριας ασφάλισης του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (ΕΤΑΑ) – Τομέας Σύνταξης Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΣΜΕΔΕ), Τομέας Σύνταξης και Ασφάλισης Υγει− ονομικών (ΤΣΑΥ), Τομέας Ασφάλισης Νομικών (ΤΑΝ) – που έχουν υπαχθεί…

read more →

Παράταση ρύθμισης

  • 6th Ιουλίου 2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ.ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝ.ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ  (ΕΤΑΑ) ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ (ΕΤΑΑ/ΤΑΝ) ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ (ΕΤΑΑ/ΤΕΑΔ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Η προθεσμία της παρ.1 του άρθρου 5 του Ν.4329/2015 για την υποβολή της αίτησης υπαγωγής σε καθεστώς ρύθμισης, παρατείνεται από τη λήξη της έως και την 31 Ιουλίου 2015  …

read more →

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

  • 1st Ιουλίου 2015

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολουμένων(Ε.Τ.Α.Α), που συνεδρίασε την Τρίτη, 30 Ιουνίου 2015, έκανε δεκτή την εισήγηση του προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής του Ταμείου Ασφάλισης Νομικών(ΤΑΝ) και αποφάσισε να παρατείνει έως την 31η Ιουλίου 2015, την προθεσμία καταβολής ασφαλιστικών εισφορών έτους 2014. Η προηγούμενη προθεσμία έληξε στις 30…

read more →
1 of 8
12345678