Ασφαλιστικές Εισφορές

Εγκύκλιος του Ταμείο Νομικών για την ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΑΣΚΗΣΗΣ

  • 29th Σεπτεμβρίου 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑ 22/9/2014 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Θέµα: Αναγνώριση χρόνου άσκησης δικηγορίας Μετά  τα  µε  αρ.  πρωτ.  Φ10041/10451/451/16-6-2011  και  Φ.  10041/17154670/28-9-2011  έγγραφα  της  Γενικής  Γραµµατείας  Κοινωνικών  Ασφαλίσεων  για  την  αναγνώριση  του χρόνου άσκησης  δικηγορίας  και  τις  µε  αρ. 130/13/7/2011  και166/16-6-2012  αποφάσεις  της ∆ιοικούσας  Επιτροπής  του …

read more →

ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/93 – 31/12/2013 ΣΤΟ ΛΕΔΕ

  • 16th Ιουλίου 2014

Αθήνα 14 Ιουλίου 2014 Αριθ. πρωτ. 1281 Γνωρίζουμε σε όλα τα μέλη μας, ότι η Γενική Συνέλευση του Λ.Ε.Δ.Ε., κατά την με αριθ. 47/2014 συνεδρίασή της και μετά από πρόταση του Δ.Σ. του Λ.Ε.Δ.Ε., αφού έλαβε υπόψη την δυσκολία των μελών του Λ.Ε.Δ.Ε. να καταβάλλουν τις προς αυτό οφειλές τους…

read more →

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Λ.Ε.Δ.Ε.

  • 16th Ιουλίου 2014

Αθήνα 14 Ιουλίου 2014 Αριθ. πρωτ. 1282 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Λ.Ε.Δ.Ε. ΝΟ 47/5-7-2014   Σας γνωρίζουμε ότι η Γενική Συνέλευση των μελών του Λ.Ε.Δ.Ε., κατά την με αριθ. 47/5-7-2014 συνεδρίασή της, αφού έλαβε υπόψη την από 9-1-2014 αναλογιστική μελέτη για την βιωσιμότητα του Λ.Ε.Δ.Ε. και…

read more →
1 of 4
1234