Ασφαλιστικές Εισφορές

ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΤΟΥ Ν. 4305/2014

  • 10th Νοεμβρίου 2014

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΡΟΔΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ξεκίνησε η δυνατότητα υποβολής αίτησης στα ασφαλιστικά ταμεία για τη ρύθμιση οφειλών έως 100 δόσεις. Όποιος ενδιαφέρεται να επικοινωνήσει απευθείας με το Ταμείο Νομικών (2105296165/171) ή με το ΤΥΔΕ (2103306149) ΝΕΑ ΡΥΘΜΙΣΗ Ν. 4305/2014

read more →

Εγκύκλιος του Ταμείο Νομικών για την ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΑΣΚΗΣΗΣ

  • 29th Σεπτεμβρίου 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑ 22/9/2014 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Θέµα: Αναγνώριση χρόνου άσκησης δικηγορίας Μετά  τα  µε  αρ.  πρωτ.  Φ10041/10451/451/16-6-2011  και  Φ.  10041/17154670/28-9-2011  έγγραφα  της  Γενικής  Γραµµατείας  Κοινωνικών  Ασφαλίσεων  για  την  αναγνώριση  του χρόνου άσκησης  δικηγορίας  και  τις  µε  αρ. 130/13/7/2011  και166/16-6-2012  αποφάσεις  της ∆ιοικούσας  Επιτροπής  του …

read more →
1 of 4
1234