ΑΠΟΧΗ ΜΕΛΩΝ ΔΣΡ ΑΠΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙ-ΜΕΝΕΣ ΔΙΚΕΣ ΑΠΟ 8/4 ΕΩΣ 15/4

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΡΟΔΟΥ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου συνήλθε εκτάκτως σήμερα την 6-4-2022 και ώρα 13.30,  σε συνέχεια της από 2-4-2022 απόφασης της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας και αποφάσισε:

Α. Να καταγγείλει το υπό διαμόρφωση σχέδιο νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης για το νέο Κώδικα  Οργανισμού Δικαστηρίων  και κατάστασης δικαστικών λειτουργών της χώρας, με το  οποίο επιχειρείται να υλοποιηθεί το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για τον νέο δικαστικό χάρτη της χώρας, ο σχεδιασμός του  οποίου ανατέθηκε  στην Παγκόσμια Τράπεζα.  Με αυτό θα ρυθμίζονται, μεταξύ άλλων, θέματα, όπως η αρμοδιότητα των Δικαστηρίων, κατάργηση Ειρηνοδικείων, Πρωτοδικείων, Διοικητικών Πρωτοδικείων κ.λπ., σύσταση ειδικών τμημάτων και μεταφορά ύλης  στα πολιτικά Πρωτοδικεία και Εφετεία Αθηνών και Θεσσαλονίκης. Η συγχώνευση/κατάργηση Πρωτοδικείων επιχειρείται να συνδεθεί με τη χρήση ψηφιακών μέσων (τηλεδίκες) και την εξάλειψη  της φυσικής παρουσίας των δικηγόρων στα ακροατήρια.

Να πραγματοποιήσουν γι΄ αυτό στοχευμένη  προειδοποιητική αποχή τα μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου τις 8.4.2022  μέχρι τις  15.4.2022, από όλες τις δίκες (πολιτικές, διοικητικές, ποινικές), στις οποίες συμμετέχει το Δημόσιο ως ενάγων – αιτών – προσφεύγων ή προς υποστήριξη της κατηγορίας.

Β. Να εκφράσει την αντίθεση του στην αιφνίδια, χωρίς οποιαδήποτε διαβούλευση  και χωρίς προσήκουσα επιστημονική  και κοινοβουλευτική επεξεργασία ψήφιση της τροποποίησης της διάταξης του άρθρου  187 ΠΚ. Είναι αδιανόητο σε ένα κράτος δικαίου να καταργείται το τεκμήριο αθωότητας  του κατηγορούμενου, να μην επιτρέπεται η αναστολή ή μετατροπή της ποινής  και να μην έχει αναστέλλουσα δύναμη η τυχόν ασκηθείσα έφεση ακόμα και σε πράξεις πλημμεληματικού χαρακτήρα και αυτό να επιβάλλεται με διάταξη αναδρομικής ισχύος.

Να πραγματοποιήσουν για το λόγο αυτό προειδοποιητική αποχή τα μέλη του από τις 8.4.2022 μέχρι τις 15.4.2022 από τις ποινικές δίκες πρώτου βαθμού, οι οποίες αφορούν κατηγορουμένους για το αδίκημα του άρθρου  187 ΠΚ σε βαθμό πλημμελήματος ή κακουργήματος. Εξαιρούνται οι υποθέσεις, που παραγράφονται και υποθέσεις, όπου συμπληρώνεται το ανώτατο όριο προσωρινής κράτησης. Σε αυτές τις περιπτώσεις θα χορηγείται άδεια από τον ΔΣΡ.

Για το Διοικητικό  Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος .                                           Η Γεν. Γραμματέας

Βασίλειος Περίδης                              Ανθούλα Καραολάνη

Print Friendly, PDF & Email