ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΑΛΛΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΕΚΘΕΜΑ 22-5-2020

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΕΚΘΕΜΑ 8-5-2020

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΕΚΘΕΜΑ 10-4-2020

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΕΚΘΕΜΑ 20-3-2020

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΟΙΚΟΘΕΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΜΑΤΑΙΩΘΕΙΣΩΝ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ ΓΙΑ ΟΙΚΟΘΕΝ ΕΠΑΝΑΠΡ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΡΑΞΗ 12

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ ΓΙΑ ΟΙΚΟΘΕΝ ΕΠΑΝΑΠΡ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΡΑΞΗ 13

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ ΓΙΑ ΟΙΚΟΘΕΝ ΕΠΑΝΑΠΡ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΡΑΞΗ 16

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΕΔΕΣΣΑΣ ΠΡΑΞΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ 1-9-2020

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΕΔΕΣΣΑΣ ΠΡΑΞΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ 29-09-20

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΕΔΕΣΣΑΣ ΠΡΑΞΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ 20-10-20

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΕΔΕΣΣΑΣ ΠΡΑΞΗ 68-2020 ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ 6-10-20

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΕΔΕΣΣΑΣ ΠΡΑΞΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ 3-11-20

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΕΔΕΣΣΑΣ ΠΡΑΞΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ 17-11-20

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΕΔΕΣΣΑΣ ΠΡΑΞΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ 72 17-11-20

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΕΔΕΣΣΑΣ ΠΡΑΞΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ 19-1-2021

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΣΚΥΔΡΑΣ 98-2020 ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΣΚΥΔΡΑΣ 97-2020 ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΜΥΤΡΟΥΝΙΩΝ ΑΜΑΛΙΑΔΑ κατασταση απο ματαιωση υποθέσεων

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΒΟΝΙΤΣΑΣ 23 09 200001

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΒΟΝΙΤΣΑΣ 09 09 20200001

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΒΟΝΙΤΣΑΣ 08 07 20200001

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΒΟΝΙΤΣΑΣ 17 06 2020

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΑΣΙΜΩΝ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΠΡΑΞΗ 204-2020

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΠΡΑΞΗ 208-2020

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΠΡΑΞΗ 207-2020

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΠΡΑΞΗ 205-2020

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΠΡΑΞΗ ορισμου νέας δικασίμου

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΣΑΜΑΙΩΝ ΟΙΚΟΘΕΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΑΜΗ

ΕΦΕΤΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ 25-2020 ΠΡΑΞΗ

ΕΦΕΤΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ 26-2020 ΠΡΑΞΗ

ΕΦΕΤΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΦΕΤΩΝ ΛΑΜΙΑΣ 2850

ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ 14-7-20

ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ E Κ Θ Ε Μ Α 8-7-2020

ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ E Κ Θ Ε Μ Α 1-7-2020

ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ

ΠΡΩΤΟΔΙΕΚΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ πράξη επαναπροσδιορισμού δικασίμων ασφαλιστικών 17-9-2020

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΕΔΕΣΣΑΣ ΕΚΘΕΜΑ ΓΕΝΙΚΟ 2-7-2020 ΕΚΟΥΣΙΑ TAKTΙΚΗ

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΕΔΕΣΣΑΣ ΠΡΑΞΗ οικοθεν προσδιορισμος ΤΡΟΧΑΙΑ 138-2020

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΕΔΕΣΣΑΣ ΠΡΑΞΗ οικοθεν προσδιορισμος ΔΙΑΖΥΓΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚ. ΠΙΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ πραξη 137-2020

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΕΔΕΣΣΑΣ ΠΡΑΞΗ οικοθεν αριθμ. καταθ. ΑΝΑΚΟΠΩΝ για 10-12-2020 πραξη 139-2020

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΕΔΕΣΣΑΣ ΠΡΑΞΗ ΑΡΙΘΜ. 144.2020 ΑΠ ΓΙΑ ΔΙΚΑΣΙΜΟ 9-7-2020

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΗΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΗΛΙΑΣ Πολυμελούς

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΗΛΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗ 2

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΗΛΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗ 3

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΗΛΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗ 4

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΗΛΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗ

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΟΧΙ ΝΣ

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΟΧΙ ΝΣ

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΕΦΑΝΝΗΝΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 06-07-2020

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΕΦΑΝΝΗΝΙΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 06-07-2020

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΝΕΑ ΤΑΚΤΙΚΗ 06-07-2020

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΕΚΟΥΣΙΑ 06-07-2020

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΕΥ ΠΙΝΑΚΙΟΥ 06-07-2020

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΠΡΑΞΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΑΞΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΑΞΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ 8-10-20

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ 24-9-20

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΜΕΣΟΛΛΟΓΙΟΥ πράξη επαναπροσδιορισμού δικασίμων ασφαλιστικών 16-7-2020

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΜΕΣΟΛΛΟΓΙΟΥ πράξη επαναπροσδιορισμού δικασίμων Πολυμελούς 1-10-2020

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 73-20 πράξη επαναπροσδ

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 74-20 πράξη επαναπροσδ

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 75-20 πράξη επαναπροσδ

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ MONOΜΕΛΟΥΣ 9-4-2020 ΤΑΚΤΙΚΗ

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ πράξη επαναπροσδιορισμού δικασίμων MONOMELOYS 61-2020

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ πράξη επαναπροσδιορισμού δικασίμων MONOMELOYS 62-2020

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ πράξη επαναπροσδιορισμού δικασίμων MONOMELOYS 63-2020

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ πράξη επαναπροσδιορισμού δικασίμων MONOMELOYS -2020

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ πράξη επαναπροσδιορισμού δικασίμων ασφαλιστικών 11-6-2020

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ πράξη επαναπροσδιορισμού δικασίμων ασφαλιστικών 18-6-2020

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ πράξη επαναπροσδιορισμού δικασίμων Πολυμελούς 2-7-2020

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΤΑΚΤΙΚΗ -ΕΚΟΥΣΙΑ

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΙΟΥ πράξη επαναπροσδιορισμού δικασίμων ασφαλιστικών 2-7-2020

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΙΟΥ πράξη επαναπροσδιορισμού δικασίμων ασφαλιστικών 4-6-2020

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΙΟΥ πράξη επαναπροσδιορισμού δικασίμων Πολυμελούς 5-11-2020

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ πράξη επαναπρ. ΔΙΚ. ΕΚΟΥΣΙΑ 12-11-20 80-20

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ πράξη επαναπρ. ΔΙΚ. ΕΚΟΥΣΙΑ 10-09-20 79-20

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ πράξη επαναπρ. ΔΙΚ. ΕΙΔΙΚΗ 21-01-21 82-20

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ πράξη επαναπρ. ΔΙΚ. ΕΙΔΙΚΗ 19-11-20 84-20-1

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ πράξη επαναπρ. ΔΙΚ. ΕΙΔΙΚΗ 17-09-20 81-20

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ πράξη επαναπρ. ΔΙΚ. ΕΙΔΙΚΗ 15-10-20 83-20

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ ΔΙΚΑΣΙΜΟΙ

 

 

Print Friendly, PDF & Email