Πολιτική Προστασίας Δεδομένων – Όροι Χρήσης

Η ιστοσελίδα www.dsr.gr είναι επίσημος δικτυακός τόπος του ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΡΟΔΟΥ, o οποίος και τη διαχειρίζεται.

Η χρήση του παρόντος ιστότοπου (εφεξής dsr) υπόκειται στους όρους που παρατίθενται στη συνέχεια. Η χρήση του dsr αποτελεί τεκμήριο ότι ο επισκέπτης/ χρήστης έχει μελετήσει, κατανοήσει και αποδεχτεί όλους τους όρους χρήσης του dsr.gr. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης/ χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους χρήσης της παρούσας, οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου του dsr.gr.
Οι παρόντες όροι χρήσης μπορεί να αναθεωρούνται και να ενημερώνονται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση. Παρακαλείσθε να ελέγχετε ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους όρους χρήσης του dsr.gr καθώς η συνεχής χρήση του συνεπάγεται ότι αποδέχεστε αυτές τις αλλαγές.

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας (Copyright)
Όλο το περιεχόμενο του dsr.gr, εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων και όσων σαφώς προκύπτουν ότι κάτοχοι τους είναι τρίτοι (πνευματικά δικαιώματα τρίτων), που – ενδεικτικά – περιλαμβάνει κείμενα, γραφικά, εικόνες, φωτογραφίες σχέδια, video, ήχους κλπ. (εφεξής περιεχόμενο) αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου (εφεξής ΔΣΡ) και προστατεύεται από το ισχύον εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο.
Ο ΔΣΡ διατηρεί όλα τα πνευματικά δικαιώματα αναφορικά με το περιεχόμενο και τα αντίγραφα που δημιουργούνται βάσει αυτού.
Το περιεχόμενο του dsr.gr διατίθεται στους επισκέπτες/ χρήστες της για προσωπική χρήση. Το περιεχόμενο υπόκειται σε αλλαγές χωρίς σχετική ειδοποίηση κατά την κρίση του ΔΣΡ. Μετά την αποδοχή των όρων χρήσης, επιτρέπεται η μη εμπορική χρήση και η αναπαραγωγή του, ολική ή μερική, με την προϋπόθεση ότι το αναπαραγόμενο προϊόν είναι ελεύθερα διαθέσιμο στη συνέχεια μέσω του Διαδικτύου ή άλλου πρόσφορου μέσου και συνοδεύεται από ευκρινή και διακριτή αναφορά στην πηγή προέλευσής του. Οποιαδήποτε άλλη χρήση απαιτεί την γραπτή ρητή άδεια του ιδιοκτήτη ή του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων.
Τα κείμενα (άρθρα, νομικές μελέτες, δικόγραφα) που βρίσκονται ανηρτημένα στο dsr.gr αποτελούν προσωπικά πονήματα και περιουσιακά στοιχεία των δημιουργών τους, εφόσον οι ίδιοι παραχώρησαν στο dsr.gr περιορισμένο δικαίωμα δημοσίευσης. Τα κείμενα απηχούν σε κάθε περίπτωση προσωπικές απόψεις και είναι σύμφωνα με τον νόμο «προϊόντα της διάνοιας» προστατευόμενα από τις νομοθετικές διατάξεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας και ειδικότερα τον Ν. 2121/1993 και από τους σχετικούς κανόνες δεοντολογίας του διαδικτύου.
Οι λοιπές ανακοινώσεις ή υπηρεσίες ή λοιπές αναρτήσεις που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες του dsr.gr και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων φορέων, και ειδικά του ΔΣΡ και λοιπών οργανισμών, συνεργατών, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη.
Για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με τα δικαιώματα αναπαραγωγής οποιουδήποτε τμήματος του περιεχομένου του φορέων, καθώς και για αιτήσεις έγκρισης αναπαραγωγής περιεχομένου, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον ΔΣΡ από την σχετική ενότητα στην ιστοσελίδα.

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/ χρήστη της ΔΠ υπόκειται στους όρους της παρούσας ανακοίνωσης καθώς επίσης και στα οριζόμενα στο εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο σχετικά με την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως εκάστοτε ισχύει.
Οποιαδήποτε ενδεχόμενη μελλοντική σχετική ρύθμιση θα αποτελέσει αντικείμενο της παρούσας ανακοίνωσης. Σε κάθε περίπτωση ο ΔΣΡ διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον σχετικό νομικό πλαίσιο.
Συνεπώς, οι παρόντες όροι προστασίας προσωπικών δεδομένων μπορεί να αναθεωρούνται και να ενημερώνονται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση. Οι χρήστες του dsr.gr, παρακαλούνται να ελέγχουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους εν λόγω όρους για τυχόν αλλαγές, καθώς η συνεχής χρήση του dsr.gr, συνεπάγεται ότι αποδέχονται όλες τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις αυτών.
O ΔΣΡ δεν συλλέγει προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών/ χρηστών του dsr.gr, πέραν εκείνων που αυτοί εκουσίως παρέχουν. Προσωπικά στοιχεία είναι τα στοιχεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον προσδιορισμό της ταυτότητας ή την επικοινωνία με κάποιο άτομο καθώς και άλλα στοιχεία που αφορούν το εν λόγω άτομο.
Ο ΔΣΡ δε θα διαθέσει προς πώληση ή άλλως διαβιβάσει ή δημοσιοποιήσει προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών/ χρηστών του dsr.gr σε τρίτους, που δε σχετίζονται με τον ίδιο, χωρίς τη συγκατάθεσή του επισκέπτη/ χρήστη, με εξαίρεση την εφαρμογή σχετικών νομικών υπαγορεύσεων και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.
Ο ΔΣΡ είναι δυνατόν να επεξεργάζεται τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων που έχουν αποστείλει οι επισκέπτες/ χρήστες για λόγους στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών – πληροφοριών του.
Ο επισκέπτης/ χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει με τον εκάστοτε διαχειριστή του dsr.gr προκειμένου να διασταυρώσει την ύπαρξη προσωπικού του αρχείου, την διόρθωση αυτού, την αλλαγή του ή την διαγραφή του.
Ο ΔΣΡ μπορεί – μελλοντικά – να συγκεντρώνει στοιχεία αναγνώρισης των χρηστών του dsr.gr χρησιμοποιώντας αντίστοιχες τεχνολογίες, όπως cookies ή/και την παρακολούθηση διευθύνσεων Πρωτοκόλλου Internet (IP). Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη/ χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται για την διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη/ χρήστη όσον αφορά στη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων υπηρεσιών ή/και σελίδων του dsr.gr , για στατιστικούς λόγους και προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές οι οποίες είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς. Τα στοιχεία αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν επίσης τον τύπο του φυλλομετρητή (browser) που χρησιμοποιεί ο επισκέπτης/ χρήστης, το είδος του υπολογιστή, το λειτουργικό του σύστημα, τους παροχείς διαδικτυακών υπηρεσιών και λοιπές πληροφορίες τέτοιου είδους. Επιπλέον, το πληροφοριακό σύστημα του dsr.gr συλλέγει αυτόματα πληροφορίες σχετικά με τις τοποθεσίες που επισκέπτεται ο επισκέπτης/ χρήστης της και σχετικά με τους συνδέσμους σε ιστοχώρους τρίτων που ενδέχεται να επιλέξει μέσω της χρήσης του dsr.gr.
Ο επισκέπτης/ χρήστης του dsr.gr μπορεί να ρυθμίσει το πρόγραμμα του για πλοήγηση στο Διαδίκτυο (web browser) κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης/ χρήστης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώριση του δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.
Το dsr.gr περιλαμβάνει συνδέσμους (links) προς άλλους δικτυακούς τόπους οι οποίοι βρίσκονται υπό την ευθύνη τρίτων φορέων (φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται ο ΔΣΡ για τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων τους οποίους αυτοί οι δικτυακοί τόποι ακολουθούν.

Περιορισμός ευθύνης του ΔΣΡ – Δήλωση αποποίησης
Το περιεχόμενο του dsr.gr διατίθεται «ως έχει» και ο ΔΣΡ δεν παρέχει καμία εγγύηση, ρητή ή μη, σχετικά με την αρτιότητα, ορθότητα, επικαιρότητα, εμπορικότητα, μη παραβίαση ή καταλληλότητα του περιεχομένου αυτού για οποιαδήποτε χρήση, εφαρμογή ή σκοπό.
Ο ΔΣΡ, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης/ χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του dsr.gr στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των παρόντων όρων. Επίσης, ο ΔΣΡ δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα, ότι τα λάθη θα διορθώνονται ή ότι θα δίνονται απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα που του τίθενται. Ομοίως ο ΔΣΡ δεν εγγυάται ότι το dsr.gr ή οποιοδήποτε άλλος συγγενικός δικτυακός τόπος ή οι εξυπηρετητές (“servers”) μέσω των οποίων το περιεχόμενο τίθεται στη διάθεση των επισκεπτών/ χρηστών παρέχονται χωρίς “ιούς” ή άλλα επιζήμια συστατικά. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων, το αναλαμβάνει ο επισκέπτης/ χρήστης και σε καμία περίπτωση ο ΔΣΡ.

Περίοδος αποθήκευσης
Τα προσωπικά δεδομένα των μελών του Δ.Σ.Ρ. αποθηκεύονται καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της εγγραφής τους στο Σύλλογο. Ο Σύλλογος δύναται να διατηρεί αρχεία επικοινωνίας, αλληλογραφίας και παραστατικών ακόμη και μετά τη διαγραφή των μελών του, προκειμένου να ανταποκριθεί στις εκ του νόμου υποχρεώσεις του.

Χρήση συνδέσμων σε δικτυακούς τόπους τρίτων (links)
Το dsr.gr παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε δικτυακούς τόπους τρίτων μέσα από κατάλληλους συνδέσμους (links). Οι εν λόγω σύνδεσμοι έχουν τοποθετηθεί αποκλειστικά για τη διευκόλυνση των επισκεπτών/ χρηστών της ΔΠ, ενώ οι δικτυακοί τόποι στους οποίους παραπέμπουν υπόκεινται στους αντίστοιχους, των δικτυακών αυτών τόπων, όρους χρήσης. Η τοποθέτηση των συνδέσμων δεν αποτελεί ένδειξη έγκρισης ή αποδοχής του περιεχομένου των αντίστοιχων δικτυακών τόπων από τον διαχειριστή του dsr.gr , ο οποίος δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο τους ούτε για τις πρακτικές προστασίας απορρήτου ή την ακρίβεια των υλικών που υπάρχουν σε αυτούς. Εάν ο επισκέπτης/ χρήστης του dsr.gr αποφασίσει να χρησιμοποιήσει, διαμέσου των συνδέσμων του, κάποιον από τους δικτυακούς τόπους τρίτων, αποδέχεται ότι πράττει τούτο με δική του ευθύνη.

Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι
Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του dsr.gr , καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση ή αλλαγή τους διέπονται από το εθνικό δίκαιο, το κοινοτικό δίκαιο και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων διαπιστωθεί ότι είναι αντίθετη με το ως άνω νομικό πλαίσιο ή καταστεί εκτός ισχύος, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ του διαχειριστή του dsr.gr και του επισκέπτη/ χρήστη των σελίδων και υπηρεσιών του και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.
Με το παρόν συμφωνείται ρητά ότι οι διαφορές που τυχόν προκύπτουν από την εφαρμογή των παρόντων όρων και την εν γένει χρήση του dsr.gr από τον επισκέπτη ή χρήστη αυτής, εφόσον δεν επιλυθούν φιλικά, διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και υπάγονται στη δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της Ρόδου.
Για οποιαδήποτε επικοινωνία με το διαχειριστή του dsr.gr παρακαλούμε αποστείλατε ηλεκτρονική επιστολή στο info@dsrnet.gr. Επίσης αν έχετε διαπιστώσει οποιαδήποτε προβλήματα στο περιεχόμενο του κόμβου που άπτονται νομικών ή ηθικών θεμάτων, ειδικότερα όσον αφορά στην αναπαραγωγή του και τη χρήση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, παρακαλείσθε να μας ειδοποιήσετε.


 ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΡΟΔΟΥ

 

Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

 

 

1. Σκοπός

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (εφεξής «η Πολιτική») ρυθμίζει και περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο ο Δικηγορικός Σύλλογος Ρόδου (εφεξής «ΔΣΡ») αντιμετωπίζει και προστατεύει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που επεξεργάζεται στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του.

Η παρούσα  Πολιτική υπέχει θέση ενημέρωσης των υποκειμένων των δεδομένων σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων 679/2016/ΕΕ (εφεξής «ΓΚΠΔ»).

Το προσωπικό του ΔΣΡ λαμβάνει γνώση της παρούσας Πολιτικής, την οποία υποχρεούται να εφαρμόζει καθ’ όλο τη διάρκεια της απασχόλησής του στον ΔΣΡ.

Ο ΔΣΡ διαβεβαιώνει και αναλαμβάνει την ευθύνη ότι οποιαδήποτε επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στην οποία προβαίνει γίνεται με βάση τον ΓΚΠΔ,  την εθνική νομοθεσία, τις γνωμοδοτήσεις, αποφάσεις και πράξεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (εφεξής «η ΑΠΔΠΧ»), καθώς  και τις σύννομες και ορθές πρακτικές διαχείρισης προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική.

Ακόμη, ο ΔΣΡ διαβεβαιώνει και αναλαμβάνει την ευθύνη ότι οποιαδήποτε επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στην οποία προβαίνει γίνεται με τήρηση των αρχών που επιβάλλει ο ΓΚΠΔ, σε όλες τις εκφάνσεις τους, καθώς και ότι εφαρμόζει αδιαλείπτως τα κατάλληλα Τεχνικά και Οργανωτικά Μέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των υποκειμένων.

 Ορισμοί

Προσωπικά Δεδομένα ή δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα είναι κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο εν ζωή («υποκείμενο των δεδομένων»). Ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί ακόμη και έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, αριθμό ταυτότητας, δεδομένα θέσης, επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή ενός ή περισσοτέρων παραγόντων που προσδιορίζουν την σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα ενός φυσικού προσώπου.

Ειδικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι κάθε πληροφορία που αποκαλύπτει τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τα πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, καθώς και η επεξεργασία γενετικών δεδομένων, βιομετρικών δεδομένων με σκοπό την αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση προσώπου, δεδομένων που αφορούν στην υγεία, καθώς και δεδομένων που αφορούν στη σεξουαλική ζωή φυσικού προσώπου ή στον γενετήσιο προσανατολισμό του. Ως ειδική κατηγορία (ευαίσθητα δεδομένα) νοούνται και αυτά που αναφέρονται σε ποινικά αδικήματα  και ποινικές καταδίκες.

Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων είναι κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς την χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλης μορφής διάθεση, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

Συγκατάθεση του υποκειμένου είναι κάθε ένδειξη βουλήσεως, ελεύθερη, συγκεκριμένη, ρητή και εν πλήρη επιγνώσει, με την οποία το υποκείμενο των δεδομένων εκδηλώνει ότι συμφωνεί, με δήλωση ή με σαφή θετική του ενέργεια, τα δεδομένα του ν’ αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας.

Υπεύθυνος επεξεργασίας είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που, μόνα ή από κοινού με άλλα, καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Υπεύθυνος επεξεργασίας σύμφωνα με τον νόμο εν προκειμένω είναι ο ΔΣΡ.

 Εκτελών την επεξεργασία είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που ενδεχομένως επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό του υπευθύνου της επεξεργασίας.

 1. Νομικές βάσεις επεξεργασίας

3.1. Γενικώς, οι νόμιμες βάσεις επεξεργασίας σύμφωνα με το ΓΚΠΔ είναι οι εξής:

 • Η συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων για έναν ή περισσότερους σκοπούς.
 • Η εκτέλεση σύμβασης, της οποίας το υποκείμενο είναι συμβαλλόμενο μέρος, ή η λήψη μέτρων κατ’ αίτηση του υποκειμένου των δεδομένων στο προσυμβατικό στάδιο.
 • Η συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση του υπευθύνου της επεξεργασίας.
 • Η διαφύλαξη ζωτικού συμφέροντος (δηλ. συμφέροντος που σχετίζεται με τη ζωή ή την (ανήκεστο/ σοβαρή) βλάβη της υγείας ενός προσώπου) του υποκειμένου των δεδομένων ή άλλου φυσικού προσώπου.
 • Η εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας του υπευθύνου επεξεργασίας.
 • Η εκπλήρωση έννομων συμφερόντων του υπευθύνου επεξεργασίας, υπό τον όρο ότι δεν υπερισχύει το συμφέρον ή τα θεμελιώδη δικαιώματα και οι ελευθερίες του υποκειμένου των δεδομένων που επιβάλλουν την προστασία των προσωπικών του δεδομένων.

Οι νόμιμες βάσεις επεξεργασίας ειδικών κατηγοριών προσωπικών δεδομένων είναι οι εξής:

 • η [ρητή] συγκατάθεση του υποκειμένου για έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους σκοπούς.
 • η εκτέλεση των υποχρεώσεων και την άσκηση συγκεκριμένων δικαιωμάτων του υπευθύνου επεξεργασίας ή του υποκειμένου των δεδομένων στον τομέα του εργατικού δικαίου και του δικαίου κοινωνικής ασφάλισης και κοινωνικής προστασίας, εφόσον επιτρέπεται από το δίκαιο της ΕΕ ή κράτους μέλους ή από συλλογική συμφωνία σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο παρέχοντας κατάλληλες εγγυήσεις για τα θεμελιώδη δικαιώματα και τα συμφέροντα του υποκειμένου των δεδομένων.
 • η προστασία των ζωτικών συμφερόντων του υποκειμένου των δεδομένων ή άλλου φυσικού προσώπου, εάν το υποκείμενο των δεδομένων είναι σωματικά ή νομικά ανίκανο να συγκατατεθεί.
 • η επεξεργασία στο πλαίσιο των νόμιμων δραστηριοτήτων ιδρύματος, οργάνωσης ή άλλου μη κερδοσκοπικού φορέα με πολιτικό, φιλοσοφικό, θρησκευτικό ή συνδικαλιστικό στόχο και υπό την προϋπόθεση ότι η επεξεργασία αφορά αποκλειστικά τα μέλη ή τα πρώην μέλη του φορέα ή πρόσωπα τα οποία έχουν τακτική επικοινωνία μαζί του σε σχέση με τους σκοπούς του και ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν κοινοποιούνται εκτός του συγκεκριμένου φορέα χωρίς τη συγκατάθεση των υποκειμένων των δεδομένων.
 • η επεξεργασία προδήλως δημοσιοποιημένων προσωπικών δεδομένων.
 • η θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων ή όταν τα δικαστήρια ενεργούν υπό τη δικαιοδοτική τους ιδιότητα.
 • η επεξεργασία για λόγους ουσιαστικού δημόσιου συμφέροντος, το οποίο είναι ανάλογο προς τον επιδιωκόμενο στόχο, σέβεται την ουσία του δικαιώματος στην προστασία των δεδομένων και προβλέπει κατάλληλα και συγκεκριμένα μέτρα για τη διασφάλιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων και των συμφερόντων του υποκειμένου των δεδομένων.
 • η επεξεργασία για σκοπούς προληπτικής ή επαγγελματικής ιατρικής, εκτίμησης της ικανότητας προς εργασία του εργαζομένου, ιατρικής διάγνωσης, παροχής υγειονομικής ή κοινωνικής περίθαλψης ή θεραπείας ή διαχείρισης υγειονομικών και κοινωνικών συστημάτων και υπηρεσιών ή δυνάμει σύμβασης με επαγγελματία του τομέα της υγείας.
 • η επεξεργασία για λόγους δημόσιου συμφέροντος στον τομέα της δημόσιας υγείας,
 • η επεξεργασία για σκοπούς αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον, για σκοπούς επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας ή για στατιστικούς σκοπούς  οι οποίοι είναι ανάλογοι προς τον επιδιωκόμενο στόχο, σέβονται την ουσία του δικαιώματος στην προστασία των δεδομένων και προβλέπουν κατάλληλα και συγκεκριμένα μέτρα για τη διασφάλιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων και των συμφερόντων του υποκειμένου των δεδομένων.

3.2. Εν προκειμένω, ο ΔΣΡ επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα των παρακάτω κατηγοριών υποκειμένων:

-δικηγόρων

-ασκούμενων δικηγόρων

-πτυχιούχων Νομικής

-μελών του ΔΣ αυτού και προσώπων της Γραμματείας του

-εργαζομένων, συνεργατών-παρόχων υπηρεσιών και προμηθευτών του ΔΣΡ

-εντολέων (πελατών) δικηγόρων-μελών του ΔΣΡ (αρχείο εργολαβικών δίκης).

Νομικές βάσεις για τις επεξεργασίες που διενεργούνται στον ΔΣΡ είναι κυρίως οι ακόλουθες δύο:

-η διάταξη του άρθρου 6 παρ. 1 περ γ΄του Κανονισμού (επεξεργασίες απαραίτητες για τη συμμόρφωση του ΔΣΡ σε έννομες υποχρεώσεις του) και

-η διάταξη του άρθρου 6 παρ. 1 περ ε΄του Κανονισμού (επεξεργασίες που ο ΔΣΡ διενεργεί ως επαγγελματικό σωματείο με τη μορφή του ν.π.δ.δ. που επιδιώκει την άσκηση σκοπών δημοσίου συμφέροντος (οργάνωση του δικηγορικού λειτουργήματος), ασκώντας δημόσια εξουσία, συνισταμένη, εκτός των άλλων, και στην επιβολή ελέγχου –συμπεριλαμβανομένου και πειθαρχικού- επί των μελών του.

Πέραν αυτών:

Για τις ποινικές καταδίκες και αδικήματα, νομική βάση των διενεργούμενων επεξεργασιών είναι η  διάταξη  του άρθρου 10 του Κανονισμού και η σχετική εθνική νομοθεσία (α 5 παρ. 2 περ. β ΠΔ 152/2000 κλπ).

Σε σχέση με τις επεξεργασίες προσωπικών δεδομένων του προσωπικού, καθώς και των συνεργατών (παρόχων υπηρεσιών) και προμηθευτών του ΔΣΡ, νομική βάση είναι η διάταξη της περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 6 του Κανονισμού (επεξεργασία απαραίτητη για την εκτέλεση σύμβασης μεταξύ του ΔΣΡ και των εν λόγω προσώπων).

Τέλος, σε ειδικές περιπτώσεις (αρχείο ενόρκων και αρχείο αντιδίκων, σε δικαστικές διενέξεις του ΔΣΡ), νομική βάση, αντίστοιχα, είναι η διάταξη της περ. δ’ της παρ. 2 του άρθρου 9 (επεξεργασίες που διενεργούνται στο πλαίσιο των νομίμων δραστηριοτήτων μη κερδοσκοπικού φορέα με τα μέλη ή πρώην μέλη του ή πρόσωπα με τακτική επικοινωνία μαζί του) και η διάταξη της περ. στ’ της παρ. 2 του άρθρου 9 (επεξεργασίες απαραίτητες για την θεμελίωση, άσκηση  ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων).

 1. Χρόνος τήρησης δεδομένων

Ο ΔΣΡ ορίζει το χρόνο τήρησης των φυσικών και ηλεκτρονικών αρχείων προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με τις απαιτήσεις της αρχής του περιορισμού της διάρκειας αποθήκευσης που επιβάλλει ο ΓΚΠΔ, καθώς και τις τυχόν προβλέψεις της εκάστοτε ισχύουσας  εθνικής νομοθεσίας για το χρόνο τήρησης αρχείων ανά κατηγορία δεδομένων. Σημειώνεται ότι ο χρόνος διατήρησης των δεδομένων ανά αρχείο προσδιορίζεται στο προαναφερόμενο Αρχείο Δραστηριοτήτων του άρθρου 30 του ΓΚΠΔ.

Μετά την πάροδο της κατά τα ανωτέρω προβλεπόμενης διάρκειας λαμβάνει χώρα η ασφαλής καταστροφή/διαγραφή των σχετικών αρχείων με τις ενδεδειγμένες μεθόδους.

 1. Αποδέκτες και διαβιβάσεις

Οποιεσδήποτε διαβιβάσεις δεδομένων σε τρίτους αποδέκτες γίνονται υπό τους όρους και προβλέψεις του ΓΚΠΔ, σύμφωνα πάντα με τον σκοπό κάθε επεξεργασίας και τη νομική της βάση, κατά τα προεκτεθέντα.

 1. Ειδικότερα, σε σχέση με τη χρήση της ιστοσελίδας μας

Η περιήγηση κάθε επισκέπτη στον διαδικτυακό τόπο του ΔΣΡ συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή της παρούσας Πολιτικής, καθώς και της πολιτικής cookies (όταν χρησιμοποιούνται), στο πλαίσιο της οποίας πάντοτε καθένας έχει το δικαίωμα να παρέχει ή όχι ελεύθερα την συγκατάθεσή του, σύμφωνα με τις κατά περίπτωση διακρίσεις και προβλεπόμενες επιλογές.

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στον υπολογιστή ή την κινητή συσκευή σας όταν επισκέπτεστε μία ιστοσελίδα. Ο όρος “cookies” χρησιμοποιείται ως ένας συγκεντρωτικός όρο για την περιγραφή τεχνικών. Τα cookies μπορούν να χρησιμοποιούνται από τον ΔΣΡ κατά κύριο λόγο για να εξασφαλιστεί ότι η επίσκεψή σας σε μια ιστοσελίδα μας είναι όσο το δυνατόν πιο εύχρηστη. Επίσης, είναι ενδεχόμενο να χρησιμοποιούνται για στατιστικούς λόγους, καθώς και για τους λόγους που αντιστοίχως κατά περίπτωση αναφέρονται.

Στον παρόντα χρόνο, κατά την επίσκεψη και πλοήγηση σας στην ιστοσελίδα του ΔΣΡ δεν συλλέγουμε άλλα δεδομένα, παρά μόνο γίνεται αυτόματα καταγραφή της διεύθυνσης δικτυακού πρωτοκόλλου του χρήστη και των δεδομένων σύνδεσης, χωρίς ν’  αποκαλύπτονται αναγνωρίσιµα στοιχεία της φυσικής ταυτότητας του χρήστη. Άλλα δεδομένα δεν συλλέγονται, εκτός από αυτά για τα οποία έχετε τυχόν παράσχει ρητώς τη συγκατάθεσή σας. Η προαναφερόμενη επεξεργασία γίνεται με σκοπό να σας παρέχουμε πρόσβαση στην ιστοσελίδα μας και στις πληροφορίες που περιέχονται σ΄ αυτήν.

Νομική βάση της επεξεργασίας είναι η διάταξη του άρθρου 6 παρ. 1 περ. στ΄ του Κανονισμού, καθώς τα δεδομένα αυτά είναι απαραίτητα για τη λειτουργία της ιστοσελίδας μας και για τη διασφάλιση της ασφάλειας των πληροφοριακών μας συστημάτων.

Μοναδική εξαίρεση στα προαναφερόμενα αποτελεί η δυνατότητα που παρέχεται αποκλειστικά στους δικηγόρους-μέλη μας, μέσω της ιστοσελίδας μας, χρησιμοποιώντας ειδικό προσωπικό κωδικό, να λαμβάνουν γνώση δικαστικών αποφάσεων.

Σε σχέση ειδικώς με την ασφάλεια των δεδομένων χρησιμοποιούμε ασφαλή σύνδεση (https://) και μέτρα ασφαλείας για την αποτροπή του κινδύνου απώλειας, κακής χρήσης, μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης και κοινοποίησης των δεδομένων.

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται κατά τα προαναφερόμενα διατηρούνται για τον απολύτως απαραίτητο χρόνο και μετά διαγράφονται, ενώ δεν διαβιβάζονται σε τρίτους αποδέκτες.

 1. Τεχνικά και οργανωτικά μέτρα

Ο ΔΣΡ δεσμεύεται ότι εφαρμόζει αποτελεσματικά, ήδη από τον σχεδιασμό κάθε είδους επεξεργασίας, όσο και κατά τη διενέργειά της, κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, κατά τρόπο ώστε να πληρούνται οι απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και να προστατεύονται τα δικαιώματα των υποκειμένων. Η δέσμευση αυτή αφορά την διοίκηση, το προσωπικό, τους συνεργάτες ανεξαρτήτως καθεστώτος, καθώς και τυχόν εκτελούντες επεξεργασία για λογαριασμό του ΔΣΡ.

Ο ΔΣΡ διαχειρίζεται με ασφάλεια όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που έχει στην κατοχή του. Η υποχρέωση αυτή ασφαλούς διαχείρισης προσωπικών δεδομένων εκτείνεται:

 • Σε φυσικά αρχεία προσωπικών δεδομένων, όπως έντυπα, φάκελοι του προσωπικού, βιογραφικά σημειώματα, κ.α.
 • Σε ηλεκτρονικά αρχεία κάθε είδους.
 • Σε φωτογραφίες, μαγνητοφωνήσεις και εν γένει οπτικοακουστικό υλικό που τυχόν χρησιμοποιείται για εκδηλώσεις και δραστηριότητες κάθε είδους.
 • Σε οποιαδήποτε άλλα είδη δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τα οποία μπορεί να τυγχάνουν αντικείμενο επεξεργασίας.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της παρούσας Πολιτικής, εκτός των άλλων:

-Τα φυσικά αρχεία προσωπικών δεδομένων τηρούνται σε προστατευμένους και κλειδωμένους χώρους (κλειδωμένα ντουλάπια, κλειδωμένα συρτάρια κλπ.), τα κλειδιά των οποίων κατέχουν μόνον τα μέλη εκείνα του  προσωπικού τα οποία νομιμοποιούνται να έχουν πρόσβαση βάσει των καθηκόντων τους.

-Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στην ασφαλή τήρηση και την προστασία του απορρήτου των φυσικών αρχείων που περιλαμβάνουν δεδομένα ειδικών κατηγοριών (ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα). Η τήρηση των αρχείων αυτών ανατίθεται από  τον ΔΣΡ σε πρόσωπα που δεσμεύονται με ρήτρα εχεμύθειας  και η επεξεργασία των δεδομένων λαμβάνει χώρα αποκλειστικά στα πλαίσια των σκοπών και των δραστηριοτήτων του ΔΣΡ.

-Η ανάθεση επεξεργασίας δεδομένων σε τρίτους εκτελούντες γίνεται με τις απαραίτητες συμβατικές δεσμεύσεις και ελέγχεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα η λήψη των απαραίτητων μέτρων ασφαλείας από αυτούς, σύμφωνα με τους συμβατικούς όρους και τις απαιτήσεις του ΓΚΠΔ.

-Σε περίπτωση τυχόν παραβίασης των δεδομένων ακολουθείται η διαδικασία διαχείρισης περιστατικών παραβίασης που προβλέπεται στον ΓΚΠΔ.

 1. Πολιτική Διατήρησης και Καταστροφής αρχείων

Ο ΔΣΡ ακολουθεί Πολιτική Διατήρησης και Καταστροφής Αρχείων, η οποία ισχύει για όλα τα φυσικά αρχεία που τηρούνται στα πλαίσια της λειτουργίας και δραστηριότητας του ΔΣΡ, συμπεριλαμβανομένων των πρωτότυπων εγγράφων και των αντιγράφων. Ισχύει επίσης για τα ηλεκτρονικά αρχεία του ΔΣΡ. Η Πολιτική αυτή δεσμεύει τη Διοίκηση,  το προσωπικό και τους εξωτερικούς συνεργάτες ή/και εκτελούντες επεξεργασία του ΔΣΡ, στο βαθμό που αναλαμβάνουν τη διαχείριση και αποθήκευση αρχείων του ΔΣΡ, τα οποία (αρχεία) περιέχουν προσωπικά δεδομένα.

 1. Αρχείο επεξεργασιών

Ο ΔΣΡ τηρεί Αρχείο Δραστηριοτήτων Επεξεργασίας σύμφωνα με το άρθρο 30 του ΓΚΠΔ.

10. Δικαιώματα υποκειμένων και διευκόλυνση άσκησής τους

Τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν τα ακόλουθα δικαιώματα σε σχέση με τα προσωπικά δεδομένα τους:

 • δικαίωμα πρόσβασης, για να πληροφορηθούν τα υποκείμενα ποια δεδομένα τους επεξεργάζεται ο κάθε υπεύθυνος επεξεργασίας, για ποιο σκοπό και τους αποδέκτες αυτών,
 • δικαίωμα διόρθωσης, για να διορθωθούν τυχόν ελλείψεις ή ανακρίβειες των δεδομένων,
 • δικαίωμα διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη»), για να διαγραφούν τα προσωπικά δεδομένα τους όταν η επεξεργασία τους δεν είναι πλέον απαραίτητη ή η διατήρηση των δεδομένων δεν απαιτείται για τη συμμόρφωση του υπευθύνου επεξεργασίας με τις έννομες υποχρεώσεις του ή για την προάσπιση των έννομων συμφερόντων του ενώπιον των Δικαστηρίων,
 • δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, σε περίπτωση αμφισβήτησης της ακρίβειας των δεδομένων. Ειδικότερα, περιορισμός της επεξεργασίας μπορεί να ζητηθεί από το υποκείμενο στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) όταν αμφισβητείται η ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων και μέχρι να γίνει επαλήθευση, (β) όταν αντιτίθεται στη διαγραφή προσωπικών δεδομένων και ζητά αντί διαγραφής τον περιορισμό χρήσης αυτών, (γ) όταν τα προσωπικά δεδομένα δεν χρειάζονται για τους σκοπούς επεξεργασίας, πλην όμως είναι απαραίτητα για την θεμελίωση, άσκηση, υποστήριξη νομικών αξιώσεων, και (δ) όταν εναντιώνεται στην επεξεργασία και μέχρι να γίνει επαλήθευση ότι υπάρχουν νόμιμοι λόγοι που αφορούν τον υπεύθυνο επεξεργασίας και υπερισχύουν των λόγων για τους οποίους το υποκείμενο εναντιώνεται στην επεξεργασία.
 • δικαίωμα φορητότητας, για να λάβει το υποκείμενο τα δεδομένα σε δομημένο και κοινώς χρησιμοποιούμενο μορφότυπο.
 • δικαίωμα εναντίωσης, σε περίπτωση που το υποκείμενο δεν επιθυμεί τη χρήση των δεδομένων του για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης.
 • δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, που εδρεύει στην Αθήνα,  στη διεύθυνση Κηφισίας 1-3 ΤΚ 115 23 ή αποστέλλοντας ηλεκτρ. μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση complaints@dpa.gr ή αποστέλλοντας fax στο 231.0.553444.

Ο ΔΣΡ διευκολύνει την άσκηση των δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων,  ανταποκρινόμενος σε κάθε σχετικό αίτημα εντός ενός μηνός από την παραλαβή του. Η προαναφερόμενη προθεσμία μπορεί να παραταθεί κατά δύο ακόμη μήνες, εφόσον απαιτείται, λαμβανομένων υπόψη της πολυπλοκότητας του αιτήματος και του αριθμού των αιτημάτων, ενημερώνοντας τα υποκείμενα για την παράταση και για τους λόγους της καθυστέρησης.

Έντυπα για την άσκηση δικαιώματος παρατίθενται στο Παράρτημα της παρούσας..

11. Επικαιροποίηση-τροποποίηση της παρούσας Πολιτικής

Ο ΔΣΡ διατηρεί δικαίωμα τροποποίησης της παρούσας Πολιτικής οποτεδήποτε ήθελε κριθεί απαραίτητο, αναλόγως με τις ανάγκες και πρακτικές που υιοθετεί και με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας, καθώς και κάθε φορά που λαμβάνουν χώρα μεταβολές ή εξελίξεις που επιβάλλουν την επικαιροποίησή της.

 1. Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων

Για οποιοδήποτε θέμα που σχετίζεται με την παρούσα Πολιτική, καθώς και για την άσκηση οποιουδήποτε δικαιώματος, μπορείτε να απευθύνεστε απευθείας στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων που έχει ορίσει ο ΔΣΡ, στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση:

dpo@dsrnet.gr

ΕΝΤΥΠΟ ΔΣΡ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΦΟΡΗΤΟΤΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΕΝΤΥΠΟ ΔΣΡ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΔΣΡ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΣΤΗ ΛΗΘΗ

Έντυπο άσκησης δικαιωμάτων

ENTYΠΟ ΔΣΡ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

ENTYΠΟ ΔΣΡ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ

ENTYΠΟ ΔΣΡ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΦΙΛ

ENTYΠΟ ΔΣΡ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ

 

Print Friendly, PDF & Email