Έκτακτη Ανακοίνωση – Διαγωνισμός Υποψηφίων Δικηγόρων Α’ Εξεταστικής Περιόδου 2021- ΑΝΑΒΟΛΗ

Η Συντονιστική Επιτροπή της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, μετά την σημερινή απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού Covid 19, εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση:

1. Η Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος ανέλαβε την ευθύνη διενέργειας του πανελλήνιου διαγωνισμού υποψηφίων δικηγόρων, μετά την ψήφιση των διατάξεων του Ν. 4745/2020, το Νοέμβριο 2020 και αφού είχε παρέλθει άπρακτο το χρονικό διάστημα διεξαγωγής του διαγωνισμού αυτού για τη Β’ εξεταστική περίοδο του 2020, την ευθύνη του οποίου είχε το Υπουργείο Δικαιοσύνης, με αποτέλεσμα ένας σημαντικός αριθμός ασκούμενων, ο οποίος είχε συμπληρώσει το νόμιμο χρόνο άσκησης, να μην μπορέσει να αποκτήσει τη δικηγορική ιδιότητα,  με ιδιαίτερες αρνητικές συνέπειες ως προς την επαγγελματική, ασφαλιστική  και οικονομική τους κατάσταση.

2. Από την πρώτη στιγμή, με την από 12.1.2021 επιστολή μας (επισυνάπτεται), η Συντονιστική Επιτροπή απευθύνθηκε στον αρμόδιο Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας και στον ΕΟΔΥ, προκειμένου να μας γνωρίσουν τη δυνατότητα διεξαγωγής του  διαγωνισμού, κατ’ εξαίρεση της ισχύουσας απαγόρευσης από την κείμενη νομοθεσία και τα απαιτούμενα μέτρα πρόληψης και προστασίας,  λαμβανομένου υπόψη ότι σύμφωνα με τον Κώδικα Δικηγόρων ο διαγωνισμός απαιτεί τη φυσική παρουσία των υποψηφίων και δεν είναι δυνατή η διενέργειά του με άλλο τρόπο. Επί της επιστολής μας αυτής ο Υφυπουργός με την  από 22.1.2021 απάντησή του (επισυνάπτεται) μας ζήτησε διευκρινίσεις «προκειμένου ο διαγωνισμός να διοργανωθεί με ασφάλεια και σύμφωνα με τα ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα». Ακολούθησε  η από 5.2.2021 επιστολή μας (επισυνάπτεται) με την οποία παρασχέθηκαν οι ζητηθείσες πληροφορίες και δώσαμε τη διαβεβαίωση ότι μπορούμε να τηρήσουμε τα προβλεπόμενα υγειονομικά πρωτόκολλα και οποιοδήποτε άλλο μέτρο μας υποδειχθεί για την ασφάλεια του διαγωνισμού. Εν συνέχεια αποστείλαμε και νεότερη επιστολή στις 30.3.2021 (επισυνάπτεται), καθώς δεν είχαμε λάβει την οριστική απάντηση επί του αιτήματός μας προς τον αρμόδιο Υφυπουργό.
3. Μόλις στις 7.4.2021,  λάβαμε την απάντηση του Υφυπουργού  Πολιτικής Προστασίας επί των άνω επιστολών (επισυνάπτεται), με την οποία  απηύθυνε  ισχυρή σύσταση για αναβολή του διαγωνισμού για ένα μήνα  ή την εισαγωγή αιτήματος  από το αρμόδιο Υπουργείο Δικαιοσύνης  με την παραπομπή του θέματος στην Επιτροπή Δημόσιας Υγείας Covid 19, έτσι ώστε να αποφανθεί για το επείγον του θέματος και επομένως για την έγκριση των εξετάσεων.
Αυθημερόν, αποστείλαμε στον Υπουργό Δικαιοσύνης επιστολή, με την οποία αναδεικνύαμε την απόλυτη ανάγκη διενέργειας του διαγωνισμού και ζητούσαμε  να προβλεφθεί ρητά η δυνατότητα διεξαγωγής του διαγωνισμού, καθώς επίσης και να προβλεφθούν τα αναγκαία μέτρα πρόληψης και προστασίας,  κατ’ ανάλογη εφαρμογή των ισχυουσών ρυθμίσεων για την διενέργεια  εξετάσεων  σε δημόσια και ιδιωτικά σχολεία κλπ (ΦΕΚ Β 4810/2020), προφανώς μετά την εκ του νόμου απαιτούμενη σχετική απόφαση της επιτροπής των λοιμωξιολόγων (επισυνάπτεται).
Μετά την άνω επιστολή μας, το  αίτημα αυτό, παραπέμφθηκε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, που μόνο αυτό, κατά νόμο, έχει τη σχετική αρμοδιότητα, στην  Εθνική Επιτροπή Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού Covid 19, προκειμένου αυτή να αποφανθεί επ’ αυτού.
Σχετική επιστολή, υποστηρικτική του αιτήματος, αποστείλαμε και εμείς στην άνω αρμόδια Εθνική Επιτροπή (επισυνάπτεται).

4. Μετά τη σημερινή απόφαση της άνω αρμόδιας Εθνικής Επιτροπής, που έκρινε ότι υπό τις παρούσες επιδημιολογικές συνθήκες δεν είναι δυνατή η διενέργεια του διαγωνισμού στο χρόνο που προκηρύχθηκε (16,17,18 Απριλίου), η Συντονιστική Επιτροπή συνεδρίασε εκτάκτως και αποφάσισε την αναβολή του  διαγωνισμού για τις 28, 29 και 30 Μαϊου 2021 είτε με φυσική παρουσία των υποψηφίων είτε με τηλεξέταση, υπό την προϋπόθεση της ψήφισης σχετικής νομοθετικής διάταξης.
Αποφασίστηκε επίσης ότι δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις θα έχουν  και όσοι ασκούμενοι συμπληρώνουν τον νόμιμο χρόνο άσκησης μέχρι 30 Μαϊου 2021, με τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στην προκήρυξη του διαγωνισμού (ΦΕΚ Γ 323).

https://www.dsa.gr/%CE%BD%CE%AD%CE%B1/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/%CE%B5%CE%BA%CF%84%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B7-%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%83-%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%88%CE%B7%CF%86%CE%B9%CF%89%CE%BD-%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B7%CE%B3%CE%BF%CF%81%CF%89%CE%BD-%CE%B1%E2%80%99-%CE%B5%CE%BE%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B7%CF%83-%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%85-2021

 

Print Friendly, PDF & Email