Διοικητικό Συμβούλιο ΕΑΝΔΙΡ

Τίτλος Ονοματεπώνυμο
Πρόεδρος Παρασκευή – Αγγελική Σπανακαρά
Αντιπρόεδρος Αναστασία Πιτροπάκη
Γ.Γραμματέας Γεώργιος Καζουλλάκης
Ταμίας Αναστασία Πογιατζή
Μέλος Αικατερίνη Αναστασίου
Μέλος Μαρία Μάτσου
Εκπρόσωπος Ασκούμενων Αλέξανδρος Μυρίσης
Εξελεγκτική Επιτροπή Αικατερίνη – Γεωργία Λαουδίκου
Εξελεγκτική Επιτροπή Λουκάς Λαουδίκος
Εξελεγκτική Επιτροπή Νικόλαος – Μάριος Μουτσάκης
Print Friendly, PDF & Email