Διοικητικό Συμβούλιο ΛΕΑΔΡ

Λογαριασμός Ενίσχυσης & Αλληλοβοήθειας Δικηγόρων Ρόδου

Λ.Ε.Α.Δ.Ρ (25ης Μαρτίου 9-Ρόδος – 2241020413)

Τίτλος Ονοματεπώνυμο
Πρόεδρος Γεώργιος Κακακιός
Αντιπρόεδρος Ασημένη Βεργή
Γ.Γραμματέας Παναγιώτης Πανιέρας
Ταμίας Γεώργιος Κυπραίος
Σύμβουλος Μιχαήλ Ι. Καντιδενός
Print Friendly, PDF & Email