Διοικητικό Συμβούλιο ΛΕΑΔΡ

Λογαριασμός Ενίσχυσης & Αλληλοβοήθειας Δικηγόρων Ρόδου

Λ.Ε.Α.Δ.Ρ (25ης Μαρτίου 9-Ρόδος – 2241020413)

Τίτλος Ονοματεπώνυμο
Πρόεδρος Γεώργιος Κακακιός
Αντιπρόεδρος Παναγιώτης Πανιέρας
Γ.Γραμματέας Ειρήνη Φιλίππου
Ταμίας Άγγελος – Ιωάννης Μπόνης
Σύμβουλος Ιωάννης Χριστοδούλου
Print Friendly, PDF & Email