Διοκητικό Συμβούλιο ΔΣΡ

Τίτλος Ονοματεπώνυμο
Πρόεδρος Περίδης Βασίλειος
Αντιπρόεδρος Λεβέντης Στέργος
Γ.Γραμματέας Καραολάνη Ανθούλα
Ταμίας Παπαγεωργίου Βασιλική
Σύμβουλος Διάκος Μιχαήλ
Σύμβουλος Ζερβός Αντώνιος
Σύμβουλος Κακακιός Γεώργιος
Σύμβουλος Κατσιμπρή Ειρήνη – Μαρίνα
Σύμβουλος Μαυρομμάτης Γεώργιος
Σύμβουλος Πανιέρας Παναγιώτης
Σύμβουλος Παυλίδης Σάββας
Print Friendly, PDF & Email