Διοκητικό Συμβούλιο ΔΣΡ

Τίτλος Ονοματεπώνυμο
Πρόεδρος Περίδης Βασίλειος
Αντιπρόεδρος Λυριστής Σάββας
Γ.Γραμματέας Παπαπαύλου- Βαρδέλλη Καλλιόπη (Πέπη)
Ταμίας Βρούχος Ιωάννης
Σύμβουλος Αντωνιάδη Μάρα
Σύμβουλος Βερβέρης Δημήτριος
Σύμβουλος Καντιδενός Ι.  Μιχαήλ
Σύμβουλος Καραολάνη Ανθούλα
Σύμβουλος Κατσιμπρή Ειρήνη – Μαρίνα
Σύμβουλος Λεβέντης Στέργος
Σύμβουλος Σαλαμαστράκης Σπυρίδων
Print Friendly, PDF & Email