Αίτηση καταβολής επιχορηγησης ΛΕΑΔΡ για συμμετοχή στο ποινικό συνέδριο της Κω.