Αμοιβή δικηγόρων “Νομικής Βοήθειας”κατά την υποβολή αίτησης στην πλατφόρμα των υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων

Σχετικά με την αμοιβή των Δικηγόρων Νομικής Βοήθειας για την υποβολή αίτησης στην
πλατφόρμα για τα Υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα το ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ., επειδή δεν προβλέπεται
ειδική αμοιβή στο Παράρτημα Ι του Κώδικα Δικηγόρων θα καταβάλει την προβλεπόμενη
για Εξωδικαστικές Ενέργειές ελάχιστη αμοιβή των 80,00€ για απασχόληση ή παροχή
συμβουλών ανά ώρα , όπως καταβάλει και για άλλες εξωδικαστικές ενέργειες (Σύνταξη
Επιταγής προς πληρωμή και Σύνταξη Κατασχετηρίου).

https://www.dsa.gr/%CE%BD%CE%AD%CE%B1/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/%CE%B1%CE%BC%CE%BF%CE%B9%CE%B2%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%81%CF%89%CE%BD-%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%B7%CF%82-%CE%B2%CE%BF%CE%AE%CE%B8%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%82%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CE%AE-%CE%B1%CE%AF%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CF%80%CE%BB%CE%B1%CF%84%CF%86%CF%8C%CF%81%CE%BC%CE%B1-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CF%85%CF%80%CE%B5%CF%81%CF%87%CF%81

Print Friendly, PDF & Email