«ΑΜΟΙΒΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΕΛΛΑΔΑ. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ -ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» ΔΣΑ 13/6/2019