“ΑΜΟΙΒΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΕΛΛΑΔΑ. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ -ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ” ΔΣΑ 13/6/2019