ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΑΠΟΦΑΣΗ ΛΕΑΔΡ ΓΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΔΥΟ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΡΟΔΟΥ

Λ.Ε.Α.Δ. ΡΟΔΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σε συνέχεια της από 16 Απριλίου 2021 πρόσκλησης του Λ.Ε.Α.Δ. Ρόδου προς τους συναδέλφους, για εκδήλωση ενδιαφέροντος στην απασχόληση δικηγόρων στη Γραμματεία του Ειρηνοδικείου Ρόδου και μετά τις σχετικές αιτήσεις που υποβλήθηκαν, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε ότι όλες οι αιτήσεις θα γίνουν δεκτές ώστε να απασχοληθούν όλοι οι συνάδελφοι που εκδήλωσαν ενδιαφέρον, καλούμενων αυτών, ανά δυάδες, κάθε τρίμηνο.

11/5/2021

Για το διοικητικό συμβούλιο του ΛΕΑΔ ΡΟΔΟΥ

Ο Πρόεδρος                  Ο Γραμματέας

Γεώργιος Κακακιός    Παναγιώτης Πανιέρας

Print Friendly, PDF & Email