Ανανέωση νοσοκομειακής σύμβασης με την ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ

Σας ενημερώνουμε ότι υπεγράφη η ανανέωση της νοσοκομειακής σύμβασης με την «ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ», για ένα ακόμη έτος και τους ίδιους όρους, με την παρατήρηση ότι τόσο για τη χρήση της κάρτας VIP, όσο και για τη δωρεάν χρήση 10 πακέτων εξετάσεων απαιτείται απαραίτητα η προηγούμενη έγκριση της ΕΛΕΑΔΕ, όπως ορίζει η σύμβαση.

Σας διαβιβάζουμε αντίγραφο της σύμβασης, η οποία έχει αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα της ΕΛΕΑΔΕ.

Επί τη ευκαιρία, θεωρούμε σκόπιμο να ενημερώσετε σχετικά και τα μέλη σας, ότι προκειμένου να κάνουν χρήση της ομαδικής Νοσοκομειακής σύμβασης  Generali θα πρέπει να διαβάζουν προσεκτικά το αναρτημένο στην ιστοσελίδα της ΕΛΕΑΔΕ BOUKLET και ιδίως τα αναφερόμενα εκεί αριθμητικά παραδείγματα όπως επίσης και αυτά, τα οποία υπάρχουν και στο παράρτημα της σύμβασης της  «ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ» , για την χρήση αυτής της σύμβασης.

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΛΕΑΔ ΕΛΛΑΔΟΣ

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                       Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

 

Ι.ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ                                   Α. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΠΑΤΡΩΝ                             ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ

 

Σύμβαση ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ 10-2017

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email