ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΖΥΓΟΥ – ΤΕΚΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΕΦΚΑ

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΖΥΓΟΥ – ΤΕΚΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΕΦΚΑ

Ψηφιακή υπηρεσία ΕΦΚΑ  (τέθηκε σε εφαρμογή το 2021) : Απογραφή και χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας προστατευόμενων μελών

ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ e-ΕΦΚΑ και μετά ΠΕΔΙΟ:  Χορήγηση Ασφαλιστικής Ικανότητας έμμεσου μέλους και Απογραφή στο Μητρώο του e-ΕΦΚΑ (https://www.efka.gov.gr/el/choregese-asphalistikes-ikanotetas-emmesoy-meloys-kai-apographe-sto-metroo-toy-e-ephka )

Την αίτηση για την ανανέωση της ασφαλιστικής ικανότητος ΣΥΖΥΓΟΥ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΤΕΚΝΩΝ που υποβάλαμε κάθε έτος στο ΤΥΔΕ εφεξής την υποβάλλουμε στο Τμήμα Μητρώων και Ασφαλιστικού Βίου Τοπική Διεύθυνση Α΄ Δωδεκανήσου tm.mitr.td.adodek@efka.gov.gr, τηλέφωνα: 2241088380 και 2241088384 , μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά (υπεύθυνες δηλώσεις και εκκαθαριστικά φόρου εισοδήματος)
ΣΥΖΥΓΟΣ

  1. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία να δηλώνει το άμεσο μέλος ότι ο/η σύζυγος δεν εργάζεται και δεν ασφαλίζεται σε άλλο φορέα υγείας.
  2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 στη στην οποία ότι ο/η σύζυγος να δηλώνει ότι δεν εργάζεται και δεν ασφαλίζεται σε άλλο φορέα υγείας (σε περίπτωση αλλαγής φορέα ασφάλισης, απαιτείται βεβαίωση διαγραφής από τον προηγούμενο φορέα).
  3. Εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας.

ΤΕΚΝΟ

  1. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 του άμεσου μέλους στην οποία να δηλώνει ότι το τέκνο του δεν ασφαλίζεται σε άλλο φορέα υγείας
  2. Πιστοποιητικό σπουδών τρέχοντος έτους ή αντίγραφο πτυχίου.
Print Friendly, PDF & Email