Αποφάσεις της Συντονιστικής Επιτροπής της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων (22/11)

Η Συντονιστική Επιτροπή των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, που συνεδρίασε στην Αθήνα στις 22.11.2019, εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση:

 

  1. Η επιβαλλόμενη αναμόρφωση του ασφαλιστικού συστήματος, ως αποτέλεσμα και των πρόσφατων σχετικών αποφάσεων του ΣτΕ, είναι προφανές ότι πρέπει να είναι αποτέλεσμα ενός ευρύτερου διαλόγου με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων και να τεκμηριώνεται σε αντίστοιχες αναλογιστικές μελέτες. Σε κάθε περίπτωση, δεν πρέπει να οδηγήσει σε επιβάρυνση των συναδέλφων, όπως επιτάσσουν, άλλωστε, και οι σχετικές αποφάσεις του ΣτΕ.

 

  1. Η Συντονιστική Επιτροπή επιβεβαιώνει τη θέση του δικηγορικού σώματος κατά της υποχρεωτικότητας της διαμεσολάβησης. Ανεξάρτητα αυτού, και στο πλαίσιο του διαλόγου που αναπτύσσεται με αφορμή τη νομοθετική πρωτοβουλία της Κυβέρνησης, η Συντονιστική Επιτροπή κρίνει ότι:

 

Α) Το σχέδιο νόμου, όπως εισάγεται ως προς το εύρος των υπαγομένων διαφορών, ενέχει τον κίνδυνο να οδηγήσει σε μία αλυσιτελή διαδικασία, ενός  «νέου άρθρου  214Α» και μάλιστα με κόστος, αυτή τη φορά, για τους διαδίκους. Θεωρεί εσφαλμένη την μη υιοθέτηση της πρότασης του δικηγορικού σώματος για πιλοτική εφαρμογή της υποχρεωτικότητας μόνο σε διαφορές  της τακτικής διαδικασίας αρμοδιότητας του Πολυμελούς Πρωτοδικείου.

 

Β) Οι βελτιώσεις που επήλθαν στο σχέδιο νόμου που κατατέθηκε στη Βουλή, κατόπιν αποδοχής σχετικών προτάσεων του δικηγορικού σώματος, και συγκεκριμένα η θεσμοθέτηση της υποχρεωτικής παράστασης δικηγόρου σε όλα τα στάδια της διαμεσολάβησης,   της επιλογής διαμεσολαβητή από την ΚΕΔ, στην  περίπτωση διαφωνίας των μερών, με κριτήριο την τοπική αρμοδιότητα της διαφοράς και  προϋποθέσεων για τα Κέντρα Εκπαίδευσης Διαμεσολαβητών , κινούνται σε θετική κατεύθυνση.

 

Γ)Το σχέδιο νόμου επιδέχεται περαιτέρω βελτιώσεις  στην κατεύθυνση του περιορισμού του εύρους των υπαγομένων διαφορών ιδίως της τακτικής διαδικασίας αρμοδιότητας Μονομελούς Πρωτοδικείου, της εξαίρεσης από τη διαμεσολάβηση ζητημάτων που άπτονται της συμμετοχής τρίτων, όπως η άσκηση κύριας παρέμβασης, προσεπίκλησης, παρεμπίπτουσας αγωγής, της αυστηροποίησης των προϋποθέσεων λειτουργίας των Κέντρων Εκπαίδευσης Διαμεσολαβητών, ώστε να εξασφαλίζεται η ασφάλεια και η επιβαλλόμενη ποιοτική παροχή των υπηρεσιών.

 

  1. Η Συντονιστική Επιτροπή, έχοντας διαπιστώσει την ανάγκη για άμεσες τροποποιήσεις στον Κώδικα Δικηγόρων και σε συνέχεια σχετικής απόφασης της Ολομέλειας ολοκλήρωσε την επεξεργασία των προς τροποποίηση διατάξεων (ιδίως σε θέματα διαγωνισμού υποψήφιων δικηγόρων, αξιολόγησης-επάρκειας, έμμισθων δικηγόρων, ρυθμίσεις για νησιωτικές περιοχές), τις οποίες και θα προωθήσει στο Υπουργείο Δικαιοσύνης για θεσμοθέτηση.

 

  1. Η Συντονιστική Επιτροπή εκφράζει την ικανοποίησή της:

Α) Για την παρέμβαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Ι. Βρούτση με την οποία χορηγείται ασφαλιστική ικανότητα σε μη μισθωτούς ασφαλισμένους με δόσεις εκκαθάρισης έτους 2018 ή σε ρύθμιση ν. 4611/2019 με την οποία επιλύεται ένα μείζον θέμα και

Β) Για τη ρύθμιση του άρθρου 19 του υπό διαβούλευση σχεδίου νόμου «Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Εσωτερικών», που προωθεί ο Υπουργός Εσωτερικών Τ. Θεοδωρικάκος και αφορά στη νομική υποστήριξη υπαλλήλων δημοσίου τομέα, η οποία κινείται και στην κατεύθυνση αύξησης της δικηγορικής ύλης, με την επισήμανση ότι θα πρέπει να επεκταθεί η εφαρμογή της  και στους υπαλλήλους ΟΤΑ και στους αιρετούς εκπροσώπους.

Print Friendly, PDF & Email