ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΟΡΓ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ Α ΕΞ 2018

Α) Υπ΄αρ. 4/2018 πράξη περί καθορισμού του οικήματος στο οποίο θα διεξαχθεί ο Διαγωνισμός

β) Υπ΄αρ 7/2018 απόφαση περί των αιτήσεων των υποψηφίων

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΉΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ

Print Friendly, PDF & Email