ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΕΦΚΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΤΕΚΝΩΝ

ΕΦΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΤΕΚΝΩΝ  (άνω των 18 ετών ) ΣΤΟ ΤΥΔΕ

Δικαιολογητικά παράτασης ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ

  1. Αίτηση του άμεσου μέλους με την οποία να ζητά  την παράταση ασφάλισης του ενήλικου τέκνου
  2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 του άμεσου μέλους στην οποία να δηλώνει ότι το τέκνο του δεν ασφαλίζεται σε άλλο φορέα υγείας
  3. Πιστοποιητικό σπουδών τρέχοντος έτους ή αντίγραφο πτυχίου (για την παράταση ασφάλισης των φοιτητών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή των πτυχιούχων μετά το 24ο έτος και μέχρι  την συμπλήρωση του 26ου έτους της ηλικίας)

Aitisi_Paratasis_Asfalisis_Emmesou_Melous

Print Friendly, PDF & Email