ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΕΦΚΑ ΣΥΖΥΓΟΥ

ΕΦΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΥΖΥΓΟΥ ΣΤΟ ΤΥΔΕ

Δικαιολογητικά παράτασης ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ

  1. Αίτηση του άμεσου μέλους με την οποία να ζητά την ασφάλισή του/της συζύγου.
  2. Υπεύθυνη δήλωση κάθε χρόνο του Ν.1599/86 στην οποία να δηλώνει το άμεσο μέλος ότι ο/η σύζυγος δεν εργάζεται και δεν ασφαλίζεται σε άλλο φορέα υγείας.
  3. Υπεύθυνη δήλωση κάθε χρόνο του Ν.1599/86 στη στην οποία ότι ο/η σύζυγος να δηλώνει ότι δεν εργάζεται και δεν ασφαλίζεται σε άλλο φορέα υγείας (σε περίπτωση αλλαγής φορέα ασφάλισης, απαιτείται βεβαίωση διαγραφής από τον προηγούμενο φορέα).
  4. Επικυρωμένο αντίγραφο κάθε χρόνο του εκκαθαριστικού σημειώματος της εφορίας.

Aitisi_Paratasis_Asfalisis_ΣΥΖΥΓΟΥ

Print Friendly, PDF & Email