ΓΣ ΛΕΑΔΡ για Απολογισμό 2013 και Προϋπολογισμό 2014

ΛΕΑΔΡΟΔΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου του ΛΕΑΔΡ  καλούνται τα μέλη του σε ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ στην αίθουσα συγκεντρώσεων του Δικηγορικού Συλλόγου, στις  14 Μαρτίου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00 και σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας κατ΄ αυτήν σε επαναληπτική συνεδρίαση στις  18 Μαρτίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.Απολογισμός οικ. έτους 2013

2.Προϋπολογισμός  οικ. έτους 2014

13/3/2014
Από το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
Αναστάσιος Βαρέλης

Print Friendly, PDF & Email