Γ.Σ ΛΕΑΔΡ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2022-ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2023

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΡΟΔΟΥ

Λ.Ε.Α.Δ.Ρ.

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

 

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου του ΛΕΑΔΡ καλούνται τα μέλη του σε ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ  στην αίθουσα συγκεντρώσεων του Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου, στις 6 Ιουλίου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.00.

με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.Απολογισμός οικ. έτους 2022

2.Προϋπολογισμός οικ. έτους 2023

 

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας κατ΄ αυτήν σε επαναληπτική συνεδρίαση

στις  13 Ιουλίου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.00  

 

Από το ΔΣ του ΛΕΑΔ Ρόδου

Print Friendly, PDF & Email