ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΩΣΕΩΝ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ 14-6-2024

 

ΕΝΩΣΗ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΝΩΣΗ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΕΝΩΣΗ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΕΝΩΣΗ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΕΝΩΣΗ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΕΝΩΣΗ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΡΟΔΟΥ
Αθήνα, 14.06.2024
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ως εκπρόσωποι των Ενώσεων Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών, Ηρακλείου,
Θεσσαλονίκης, Λάρισας, Πειραιά και Ρόδου δηλώνουμε ότι θα καταθέσουμε την Δευτέρα 17
Ιουνίου 2024 αίτηση ακύρωσης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας κατά της
εφαρμοστικής απόφασης του νέου φορολογικού νόμου (Ν. 5073/2023), ο οποίος εισήγαγε
τεκμαρτό φορολογητέο εισόδημα για τους ελεύθερους επαγγελματίες πλήττοντας ιδίως τους
νεότερους. Καλούμε, επίσης, όλους τους επαγγελματικούς και επιστημονικούς φορείς σε
συγκέντρωση την ίδια ημέρα και ώρα 12:00 έξω από το Συμβούλιο της Επικρατείας.
Δηλώνουμε, τέλος, ότι κανένας νόμος, ο οποίος αντίκειται σε θεμελιώδεις συνταγματικές
αρχές δεν θα μείνει ανέλεγκτος και ότι ως συλλειτουργοί της Δικαιοσύνης θα πράξουμε
οτιδήποτε είναι αναγκαίο για την υπεράσπιση των συλλογικών μας συμφερόντων.
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΒΟΥΚΟΥΝΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΡΙΝΙΩΤΑΚΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΛΑΓΑΡΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΡΟΔΟΥ
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΠΑΝΑΚΑΡΑ

Print Friendly, PDF & Email