ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΤΑ ΤΟΝ Ν. 4285/2014 ΑΡΘΡΟ 6 ΠΑΡ 4.