Διαδυκτυακή ημερίδα που διοργανώνει το Ινστιτούτο Αιγαίου στις 8 Ιουνίου 2021.