Ημερίδα Διαπρα/σεις-Διαμεσολάβηση- Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών

Ημερίδα με θέμα Διαπραγματευσεις-Διαμεσολάβηση- Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών Κυριακή 22 Οκτωβρίου 2017 στην Κω.

Print Friendly, PDF & Email