Διημερίδα Περιβάλλον και Νησιωτικότητα 12/13-10-2018

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΡΟΔΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Επιστημονικών Εκδηλώσεων – Επιμόρφωσης και Επιστημονικής Συνδρομής Δικηγόρων του Δ.Σ.Ρ. και σχετικής απόφασης του Δ.Σ. του Συλλόγου, στις 12 και 13 Οκτωβρίου 2018 θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριακών Εκδηλώσεων του Δικηγορικού Συλλόγου Επιστημονική Διημερίδα με γενικό τίτλο «Περιβάλλον και Νησιωτικότητα», υπό την αιγίδα του Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου και της Ελληνικής Εταιρείας Δικαίου Περιβάλλοντος.

1/10/2018

Για το ΔΣ του Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου

Ο Πρόεδρος                          Η Η. Γραμματέας

Βασίλειος Περίδης     Καλλιόπη Παπαπαύλου – Βαρδέλλη

Print Friendly, PDF & Email