ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΖΥΓΟΥ ΣΤΟΝ ΕΦΚΑ – ΤΥΔΕ – ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΗ  ΣΥΖΥΓΟΥ  ΣΤΟ ΕΦΚΑ –ΤΥΔΕ

Δικαιολογητικά εγγραφής συζύγου.

 1. Αίτηση του άμεσου μέλους με την οποία να ζητά την ασφάλιση του/της συζύγου
 2. Υπεύθυνη δήλωση κάθε χρόνο του Ν.1599/86 στην οποία να δηλώνει το άμεσο μέλος ότι ο/η σύζυγος δεν εργάζεται και δεν ασφαλίζεται σε άλλο φορέα υγείας
 3. Υπεύθυνη δήλωση κάθε χρόνο του Ν.1599/86  στην οποία ο/η σύζυγος να δηλώνει ότι δεν εργάζεται και δεν ασφαλίζεται σε άλλο φορέα υγείας (σε περίπτωση αλλαγής φορέα ασφάλισης, απαιτείται βεβαίωση διαγραφής από τον προηγούμενο φορέα)
 4. Ληξιαρχική πράξη γάμου
 5. Επικυρωμένο αντίγραφο κάθε χρόνο του εκκαθαριστικού σημειώματος της εφορίας
 6. Μία φωτογραφία (έγχρωμη, διαστάσεων αστυνομικής ταυτότητας)
 7. Φωτοαντίγραφο ασφαλιστικού εγγράφου στο οποίο θα αναγράφεται ο ΑΜΚΑ.

 

ΕΦΚΑ – ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΕΠΑΡΧΙΩΝ – ΤΥΔΕ
ΗΠΕΙΡΟΥ 38- ΑΘΗΝΑ 10433 ΣΤΟΝ 4ο όροφο
e mail: tyde@4129.syzefxis.gov.gr   &   dief.tyde@efka.gov.gr

ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΥΔΕ 2108809537

 

ΑΙΤΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ – ΕΦΚΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΥΖΥΓΟΥ ΣΤΟ ΤΥΔΕ

Δικαιολογητικά παράτασης ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ

 1. Αίτηση του άμεσου μέλους με την οποία να ζητά την ασφάλισή του/της συζύγου.
 2. Υπεύθυνη δήλωση κάθε χρόνο του Ν.1599/86 στην οποία να δηλώνει το άμεσο μέλος ότι ο/η σύζυγος δεν εργάζεται και δεν ασφαλίζεται σε άλλο φορέα υγείας.
 3. Υπεύθυνη δήλωση κάθε χρόνο του Ν.1599/86 στη στην οποία ότι ο/η σύζυγος να δηλώνει ότι δεν εργάζεται και δεν ασφαλίζεται σε άλλο φορέα υγείας (σε περίπτωση αλλαγής φορέα ασφάλισης, απαιτείται βεβαίωση διαγραφής από τον προηγούμενο φορέα).
 4. Επικυρωμένο αντίγραφο κάθε χρόνο του εκκαθαριστικού σημειώματος της εφορίας.

Aitisi_Paratasis_Asfalisis_ΣΥΖΥΓΟΥ

Print Friendly, PDF & Email