ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΖΥΓΟΥ ΣΤΟΝ ΕΦΚΑ – ΤΥΔΕ – ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΗ  ΣΥΖΥΓΟΥ  ΣΤΟ ΕΦΚΑ –ΤΥΔΕ

Δικαιολογητικά εγγραφής συζύγου.

 1. Αίτηση του άμεσου μέλους με την οποία να ζητά την ασφάλιση του/της συζύγου
 2. Υπεύθυνη δήλωση κάθε χρόνο του Ν.1599/86 στην οποία να δηλώνει το άμεσο μέλος ότι ο/η σύζυγος δεν εργάζεται και δεν ασφαλίζεται σε άλλο φορέα υγείας
 3. Υπεύθυνη δήλωση κάθε χρόνο του Ν.1599/86  στην οποία ο/η σύζυγος να δηλώνει ότι δεν εργάζεται και δεν ασφαλίζεται σε άλλο φορέα υγείας (σε περίπτωση αλλαγής φορέα ασφάλισης, απαιτείται βεβαίωση διαγραφής από τον προηγούμενο φορέα)
 4. Ληξιαρχική πράξη γάμου
 5. Επικυρωμένο αντίγραφο κάθε χρόνο του εκκαθαριστικού σημειώματος της εφορίας
 6. Μία φωτογραφία (έγχρωμη, διαστάσεων αστυνομικής ταυτότητας)
 7. Φωτοαντίγραφο ασφαλιστικού εγγράφου στο οποίο θα αναγράφεται ο ΑΜΚΑ
 8. Απόδειξη κατάθεσης 147,00 ευρώ για την εξόφληση της εφάπαξ εισφοράς αναγνώρισης γάμου με κατάθεση στην Εθνική Τράπεζα (αριθμ. λογ. 040-545907-91) με κωδικό πελάτη τον αριθμό μητρώου του ΤΑΝ και κωδικό κατάθεσης το Νο 64, σε περίπτωση που δεν έχει προηγηθεί αναγνώριση γάμου με εγγραφή άλλου μέλους.

ΑΙΤΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ – ΕΦΚΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΥΖΥΓΟΥ ΣΤΟ ΤΥΔΕ

Δικαιολογητικά παράτασης ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ

 1. Αίτηση του άμεσου μέλους με την οποία να ζητά την ασφάλισή του/της συζύγου.
 2. Υπεύθυνη δήλωση κάθε χρόνο του Ν.1599/86 στην οποία να δηλώνει το άμεσο μέλος ότι ο/η σύζυγος δεν εργάζεται και δεν ασφαλίζεται σε άλλο φορέα υγείας.
 3. Υπεύθυνη δήλωση κάθε χρόνο του Ν.1599/86 στη στην οποία ότι ο/η σύζυγος να δηλώνει ότι δεν εργάζεται και δεν ασφαλίζεται σε άλλο φορέα υγείας (σε περίπτωση αλλαγής φορέα ασφάλισης, απαιτείται βεβαίωση διαγραφής από τον προηγούμενο φορέα).
 4. Επικυρωμένο αντίγραφο κάθε χρόνο του εκκαθαριστικού σημειώματος της εφορίας.

Aitisi_Paratasis_Asfalisis_ΣΥΖΥΓΟΥ

Print Friendly, PDF & Email