ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΕΚΝΟΥ ΣΤΟΝ ΕΦΚΑ – ΤΥΔΕ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΗ  ΤΕΚΝΟΥ  ΣΤΟ ΕΦΚΑ-ΤΥΔΕ

Δικαιολογητικά εγγραφής παιδιού.

  1. Αίτηση του άμεσου μέλους με την οποία να ζητά  την ασφάλιση του παιδιού του
  2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 του άμεσου μέλους στην οποία να δηλώνει ότι το παιδί δεν ασφαλίζεται σε άλλο φορέα υγείας
  3. Ληξιαρχική πράξη γέννησης – βάπτισης
  4. Ληξιαρχική πράξη γάμου σε περίπτωση εγγραφής του πρώτου έμμεσου μέλους
  5. Φωτοαντίγραφο ασφαλιστικού εγγράφου στο οποίο θα αναγράφεται ο ΑΜΚΑ

 

ΕΦΚΑ – ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΕΠΑΡΧΙΩΝ – ΤΥΔΕ
ΗΠΕΙΡΟΥ 38- ΑΘΗΝΑ 10433 ΣΤΟΝ 4ο όροφο
e mail: tyde@4129.syzefxis.gov.gr   &   dief.tyde@efka.gov.gr

 

ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΥΔΕ 2108809537

 

ΑΙΤΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ – ΕΦΚΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΤΕΚΝΩΝ  (άνω των 18 ετών ) ΣΤΟ ΤΥΔΕ

Δικαιολογητικά παράτασης ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ

  1. Αίτηση του άμεσου μέλους με την οποία να ζητά  την παράταση ασφάλισης του ενήλικου τέκνου
  2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 του άμεσου μέλους στην οποία να δηλώνει ότι το τέκνο του δεν ασφαλίζεται σε άλλο φορέα υγείας
  3. Πιστοποιητικό σπουδών τρέχοντος έτους ή αντίγραφο πτυχίου (για την παράταση ασφάλισης των φοιτητών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή των πτυχιούχων μετά το 24ο έτος και μέχρι  την συμπλήρωση του 26ου έτους της ηλικίας)

Aitisi_Paratasis_Asfalisis_Emmesou_Melous

 

Print Friendly, PDF & Email