Εκλογή μελών Συντονιστικής Επιτροπής της Ολομέλειας

Εκλογή μελών Συντονιστικής Επιτροπής της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος

23/01/2022 21:21

Η Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, κατά τη συνεδρίασή της , στις 22.1.2022, εξέλεξε, μετά από μυστική ψηφοφορία , δέκα (10) μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής.

Εκλεγέντες , κατά σειρά εκλογής ,είναι:

1. Παϊσιος Χρήστος, Πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Μεσολογγίου

2. Δημητρουλόπουλος Δημήτριος, Πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Ηλείας

3. Καρίπογλου Παναγιώτης, Πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Σερρών

4. Ζούπας Αθανάσιος, Πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών (ισοψήφισαν)

5. Νικολάου Μιχαήλ, Πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Άρτας (ισοψήφισαν)

6. Μακρυγιάννης Αθανάσιος ,Πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Λαμίας

7. Αρτόγλου Ευρώπη, Πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Κιλκίς (ισοψήφισαν)

8. Ορφανός Δημήτριος, Πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Ναυπλίου (ισοψήφισαν)

9. Λογοθέτης Νικόλαος ,Πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου και

10. Πετρόπουλος Αθανάσιος, Πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Κυπαρισσίας

Πρώτος επιλαχών ο Γεώργιος Μπέσκος, Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αιγίου, δεύτερος επιλαχών ο Αναστάσιος Πούλιος, Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Δράμας και τρίτος επιλαχών ο Χρήστος Δημητρόπουλος, Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Κοζάνης, μετά από κλήρωση , λόγω της μεταξύ τους ισοψηφίας.

Στη Συντονιστική Επιτροπή συμμετέχουν εκ του νόμου και οι Πρόεδροι των Δικηγορικών Συλλόγων Αθηνών Βερβεσός Δημήτριος, Θεσσαλονίκης Φινοκαλιώτης Δημήτριος και Πειραιά Κλάππας Ηλίας.

Print Friendly, PDF & Email