ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ EUIPO ΓΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ

Υπ πρωτ: 54460/21.5.2018 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή για εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Γραφείου Διανοητικής Ιδιοκτησίας της ΕΕ για δικηγόρους για το έτος 2018-2019
Κατάθεση αιτήσεων έως 30/6
Print Friendly, PDF & Email