ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΛΕΑΔΡ 3/7

ΛΕΑΔ ΡΟΔΟΥ

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 Καλούνται σε έκτακτη γενική συνέλευση τα μέλη του ΛΕΑΔ Ρόδου κατόπιν της από 27/6/2013 αιτήσεως 66 μελών του, σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ.1 του καταστατικού, την Τετάρτη 3 Ιουλίου 2013 και ώρα 12.00 στα γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1)      Αγορά από το ΛΕΑΔΡ μετοχών της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η ΘΕΜΙΣ»

2)      Δανειοδότηση λόγω έκτακτης ανάγκης των μελών – μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η ΘΕΜΙΣ» που τυγχάνουν και μέλη του ΛΕΑΔΡ.

Σε περίπτωση  μη επίτευξης απαρτίας ορίζεται επαναληπτική γενική συνέλευση την Τετάρτη 10 Ιουλίου 2013 και ώρα 12.00 στον ίδιο χώρο. 

Από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΛΕΑΔΡ

Ρόδος 28/6/2013

 

Print Friendly, PDF & Email