ΕΝΩΣH ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ – 44o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΕΝΩΣH ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ – 44o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Η ΕΦΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΚΠολΔ

5 – 8 Σεπτεµβρίου 2019

ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ GRAND SERAI Congress & Spa, ΙΩΑΝΝΙΝΑ

ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ

Οι εργασίες του Συνεδρίου, που θα αρχίσουν το πρωί της Παρασκευής 6.9.2019 (ώρα 9.00) και θα λήξουν το µεσηµέρι του Σαββάτου 7.9.2019, θα διεξαχθούν στο Συνεδριακό κέντρο του ξενοδοχείου GRAND SERAI Congress & Spa.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Κάθε ενδιαφερόµενος παρακαλείται, υπό την προϋπόθεση ότι προηγουµένως θα έχει προβεί σε κράτηση δωµατίου ξενοδοχείου να συµπληρώσει και να αποστείλει µέχρι 15.7.2019, στις Εκδόσεις Σάκκουλα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@sakkoulas.gr, ή στο fax 210-3390075, µαζί µε το Δελτίο Συµµετοχής και το ­παραστατικό καταβολής του σχετικού ποσού 50€ για κάθε σύνεδρο και 30€ για κάθε συνοδεύον µέλος και φοιτητή που έχει καθορισθεί ως συµµετοχή στις δαπάνες του Συνεδρίου, στον Τραπεζικό Λογαριασµό της Ένωσης Ελλήνων Δικονοµολόγων ALPHA BANK µε στοιχεία IBAN GR 8801404570457002002000062. Εναλλακτικά, δηλώσεις συµµετοχής µπορούν να γίνουν συµπληρώνοντας και υποβάλλοντας τη σχετική φόρµα Συµµετοχής στον ιστότοπο των Εκδόσεων Σάκκουλα, www.sakkoulas.gr. Επισηµαίνεται ότι, και στην περίπτωση αυτή είναι απαραίτητη η αποστολή του παραστατικού καταβολής του σχετικού ποσού.

Εφιστάται η προσοχή των συνέδρων, ότι οι οργανωτικές ανάγκες του Συνεδρίου επιβάλλουν την γνώση του συγκεκριµένου αριθµού συµµετοχής στα δείπνα και στις εκδηλώσεις µε ακριβή την σχετική συµπλήρωση του Δελτίου Συµµετοχής και την έγκαιρη αποστολή του συµπληρωµένου µε πληρότητα και ακρίβεια µετά του ως άνω παραστατικού, καθ’ όσον υπάρχει δέσµευση µε τις εντεύθεν συνέπειες.

Επισηµαίνεται ότι:

Προσκεκληµένοι είναι και δικαίωµα συµµετοχής στο δείπνο έχουν αποκλειστικά και µόνο: Α) οι σύνεδροι (και τα συνοδεύοντα µέλη) που είναι εγγεγραµµένοι στους καταλόγους συµµετοχής στο Συνέδριο, µε την προϋπόθεση και ιδιαίτερη επισήµανση ότι: 1) θα έχουν τακτοποιήσει τις οικονοµικές τους υποχρεώσεις συµµετοχής στο Συνέδριο και 2) εφ’ όσον θα έχουν εµπρόθεσµα αποστείλει πλήρως συµπληρωµένη τη Δήλωση Συµµετοχής, Β) οι Δικαστές και Εισαγγελείς που υπηρετούν στα Δικαστήρια των Ιωαννίνων Γ) οι Αρχές των Ιωαννίνων που έχουν προσκληθεί στο συνέδριο από την Ένωση.

Σηµείωση: Η προηγούµενη οικονοµική τακτοποίηση αφορά µόνο την ως άνω υπό στοιχείο Α΄ κατηγορία προσώπων.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Για τυχόν πρόσθετες πληροφορίες µπορείτε να απευθύνεστε στον κ. Αθανάσιο Στεφόπουλο (τηλ. 210 3839772), Γενικό Γραµµατέα της ΕΕΔ, Δικηγόρο Αθηνών.

 

ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2019

Print Friendly, PDF & Email