ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ Α 2017 ΟΙΚΗΜΑ – ΠΑΡΑΔΕΚΤΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ

-Υπ΄αρ. 4/2017 πράξη Οργανωτικής Επιτροπής του Πανελλήνιου Διαγωνισμού Υποψηφίων Δικηγόρων Α΄ Εξεταστικής Περιόδου 2017, Εφετειακής Περιφέρειας Δωδεκανήσου, με την οποία ορίζεται οίκημα διεξαγωγής του Διαγωνισμού.

– Απόσπασμα του με αριθ. 7/2017 Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών της Οργανωτικής Επιτροπής του Πανελλήνιου Διαγωνισμού Υποψηφίων Δικηγόρων Α ‘ Εξεταστικής Περιόδου 2017, Εφετειακής Περιφέρειας Δωδεκανήσου.

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ Α 2017 ΟΙΚΗΜΑ – ΠΑΡΑΔΕΚΤΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ

Print Friendly, PDF & Email