ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ – 6ο Πανελλήνιο Νομικό Συνέδριο

 ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

                       6ο Πανελλήνιο Νομικό Συνέδριο – Διημερίδα 

                                       20-21 Σεπτεμβρίου 2019

 

                      Το Τροχαίο Ατύχημα Αστική και Ποινική Ευθύνη 

                                     των Εμπλεκόμενων Μερών

        Ανάδειξη σύγχρονων προβλημάτων δικαστηριακής πρακτικής

 

Print Friendly, PDF & Email