ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

Εκδήλωση στον ΔΣΡ 7/6/19 ώρα 19.00 ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

Print Friendly, PDF & Email