ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΑΜΟΙΒΕΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ

Επιστολή Προέδρου Ολομέλειας Δικηγορικών Συλλόγων προς την υπουργό Εργασίας για την αποζημίωση των δικηγόρων-δικαστικών αντιπροσώπων που συμμετέχουν στις εκλογές σωματείων

Προς

Tην Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,

Κυρία Έφη Αχτσιόγλου

 

Αξιότιμη κ. Υπουργέ,

 

Όπως ασφαλώς γνωρίζετε στην συνάντηση της 26.3.2018 είχαμε διατυπώσει το εύλογο αίτημα για αύξηση της αποζημίωσης των δικηγόρων, δικαστικών αντιπροσώπων που συμμετέχουν στις εκλογές σωματείων, συνδικαλιστικών οργανώσεων και επιμελητηρίων σε σχέση με τα προβλεπόμενα στην ΥΑ υπ’ αριθ. 2394/80/12 (ΦΕΚ 337 Β/14-2-2012).

Παρά ταύτα, με έκπληξη διαπιστώσαμε ότι στην νέα υπουργική απόφαση υπ’ αριθμ. 24270/610/30.4.2018 (ΦΕΚ Β/8.5.2018) δεν γίνεται καμία απολύτως αλλαγή. Μάλιστα το ποσό που προβλέπεται για τους δικηγόρους, δικαστικούς αντιπροσώπους στις εκλογές συνδικαλιστικών οργανώσεων χαρακτηρίζεται ως «αμοιβή», και όχι ως «αποζημίωση», που είναι ο ορθός, και ανταποκρινόμενος στη φύση των εκτελούμενων καθηκόντων, νομικός χαρακτηρισμός.

 

Η επιλεγείσα διατύπωση έχει προφανείς δυσμενείς συνέπειες και για τις συνδικαλιστικές οργανώσεις και για τους δικηγόρους – δικαστικούς αντιπροσώπους.  Συγκεκριμένα, οι συνδικαλιστικές οργανώσεις επιβαρύνονται με ΦΠΑ, ενώ οι δικηγόροι – δικαστικοί αντιπρόσωποι με φόρο και ασφαλιστικές εισφορές.

 

Κατόπιν αυτών, θεωρούμε αναγκαίο για λόγους εναρμονίσεως με τα οριζόμενα στη νομοθεσία περί Βουλευτικών Εκλογών και τη συμμετοχή σε αυτές Δικηγόρων ως αντιπροσώπων της Δικαστικής Αρχής, να αντικατασταθεί ο όρος «αμοιβή» με το όρο «ειδική αποζημίωση» και, περαιτέρω, προκειμένου τα οικεία ποσά να απαλλάσσονται του φόρου, να γίνει ευθεία και ρητή παραπομπή στις διατάξεις του άρθρου 108§3 του Π.Δ. 26/2012, ως εφαρμοστέες και στην περίπτωση αυτή.

 

Σε διαφορετική περίπτωση πρέπει να αναθεωρηθεί το ύψος των προβλεπόμενων ποσών, προκειμένου να συνυπολογιστεί και συμπεριληφθεί η πρόσθετη φορολογική και ασφαλιστική επιβάρυνση των δικηγόρων – δικαστικών αντιπροσώπων.

 

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

 

 Δημήτρης Κ. Βερβεσός

Print Friendly, PDF & Email