ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ο Πρόεδρος της Ολομέλειας της Ολομέλειας των Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, Δημήτρης Βερβεσός υπέβαλε σήμερα αίτημα προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Κωστή Χατζηδάκη και τον Διοικητή e-ΕΦΚΑ, Χρήστο Χάλαρη, για την παράταση της προθεσμίας υπαγωγής στη ρύθμιση του ν.4611/2019 τουλάχιστον μέχρι τέλους του έτους.

Η παράταση της καταληκτικής προθεσμίας της 30η Απριλίου 2021 (όπως είχε οριστεί με άρθρο 70 του ν.4756/2020), για την υπαγωγή στη ρύθμιση οφειλών προς φορείς κοινωνικής ασφάλισης κατά τον ν. 4611/2019, καθίσταται επιβεβλημένη καθώς μέχρι σήμερα δεν έχουν αναρτηθεί όλα τα χρέη στη σχετική πλατφόρμα (ιδίως τα χρέη προς ΤΕΑΔ), ενώ σε πολλές περιπτώσεις συναδέλφων μας υπάρχει εσφαλμένη ανάρτηση, με αποτέλεσμα να εκκρεμεί και η διόρθωση των ήδη αναρτημένων.

Κατόπιν αυτών, ο Υπουργός Εργασίας καλείται να αναλάβει άμεσα σχετική νομοθετική πρωτοβουλία.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της επιστολής.

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Αξιότιμε κύριε Διοικητά,

Ως γνωστόν με το άρθρο 70 του ν.4756/2021 (Α΄235) ορίστηκε ως καταληκτική ημερομηνία για την υπαγωγή στη ρύθμιση του ν.4611/2019 η 30η Απριλίου 2021.

Με δεδομένο ότι μέχρι σήμερα δεν έχουν αναρτηθεί όλα τα χρέη στη σχετική πλατφόρμα (ιδίως τα χρέη προς ΤΕΑΔ), ενώ σε πολλές περιπτώσεις συναδέλφων μας υπάρχει εσφαλμένη ανάρτηση, με αποτέλεσμα να εκκρεμεί και η διόρθωση των ήδη αναρτημένων, παρακαλούμε όπως λάβετε σχετική νομοθετική μέριμνα για την εκ νέου παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας τουλάχιστον μέχρι τέλους του έτους, λαμβανομένης υπόψη και της οικονομικής κρίσης που έχει πλήξει τον Κλάδο μας.

Με τιμή,

Ο Πρόεδρος της Ολομέλειας

των Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος

Δημήτρης Κ. Βερβεσός

Print Friendly, PDF & Email