ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΕΑΝΔΑ-ΕΑΝΔΙΘ-ΕΑΝΔΙΛ-ΕΑΝΔΙΡ – ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΕΑΝΔΑ-ΕΑΝΔΙΘ-ΕΑΝΔΙΛ-ΕΑΝΔΙΡ – ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ

Με κοινή τους επιστολή οι Πρόεδροι των Ενώσεων Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Λαμίας και Ρόδου, προς τον Υπουργό Οικονομικών, τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων και τον Υπουργό Δικαιοσύνης, και σε συνέχεια των από 20/03/2020 αιτημάτων της Ε.Α.Ν.Δ.Α. και Ε.Α.Ν.ΔΙ.Θ., τονίζουν το μεγάλο πρόβλημα το οποίο θα προκαλέσει και έχει ήδη προκαλέσει η αναστολή λειτουργίας των Δικαστηρίων στους Ασκούμενους Δικηγόρους της χώρας και ζητούν την άμεση λήψη μέτρων στήριξής τους, ήτοι:
1) Να ανασταλούν οι ασφαλιστικές εισφορές των ασκούμενων δικηγόρων κατά το ίδιο διάστημα και τρόπο, όπως έχει προβλεφθεί για το σύνολο των ελευθέρων επαγγελματιών.
2) Να παρασχεθεί στους ασκούμενους δικηγόρους οικονομικό βοήθημα, όμοιου ύψους με το εκείνο που θα παρασχεθεί σε αυτοαπασχολούμενους και εργαζόμενους με σχέση εξαρτημένης εργασίας.
3) Να συμπεριληφθούν οι ασκούμενοι δικηγόροι, που είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα των Δικηγορικών Συλλόγων της Ελλάδας, στην εκδοθησόμενη ΚΥΑ περί παροχής έκτακτου οικονομικού βοηθήματος και αναστολής ασφαλιστικών υποχρεώσεων.

Καλούμε τους Προέδρους και των υπόλοιπων Ενώσεων Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων ανά την Ελλάδα να προσυπογράψουν με τη στήριξή τους τα αιτήματα της εν λόγω επιστολής.

Ολόκληρο το κείμενο της κοινής επιστολής των Προέδρων:

Αθήνα, 21/03/2020

ΠΡΟΣ:

κ. Υπουργό Οικονομικών,  κ. Χρήστο Σταϊκούρα,

κ. Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Σπυρίδωνα – Άδωνι Γεωργιάδη,

κ. Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κ. Ιωάννη Βρούτση

κ. Υπουργό Δικαιοσύνης, κ. Κωνσταντίνο Τσιάρα,

Κοιν.: κ. Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, κ. Πάνο Αλεξανδρή,

κ. Πρόεδρο της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας και Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, κ. Δημήτριο Βερβεσό,

κ. Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, κ. Ευστάθιο Κουτσοχήνα,

κ. Πρόεδρο Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά, κ. Γιώργο Σταματογιάννη.

Αξιότιμοι κ. Υπουργοί,

Σε συνέχεια των χθεσινών (20/03/2020) αιτημάτων της Ένωσης Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών (Ε.Α.Ν.Δ.Α.) και της Ένωσης Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Θεσσαλονίκης (Ε.Α.Ν.ΔΙ.Θ.), κρίνουμε απαραίτητο να σας επισημάνουμε με τη παρούσα το μεγάλο πρόβλημα το οποίο θα προκαλέσει και έχει ήδη προκαλέσει η αναστολή λειτουργίας των Δικαστηρίων της χώρας στους Ασκούμενους Δικηγόρους της χώρας.

Οι Ασκούμενοι Δικηγόροι, χωρίς εξασφαλισμένη ελάχιστη νόμιμη αμοιβή και χωρίς εργασιακά δικαιώματα, βρίσκονται ήδη εκτεθειμένοι. Η εκμηδένιση των αποδοχών των συναδέλφων στους οποίους ασκούνται, καθιστά βέβαιη τη δραματική μείωση του ήδη πενιχρού εισοδήματός τους.

Οι Ασκούμενοι Δικηγόροι είναι βέβαιο ότι θα βρεθούν  χωρίς ή με εξαιρετικά μειωμένο εισόδημα για όσο διαρκέσουν τα προληπτικά μέτρα κατά του ιού. Την ίδια ώρα, είναι υπόχρεοι καταβολής  ασφαλιστικών εισφορών, βάρος το οποίο καλύπτουν από το εξαιρετικά χαμηλό προσωπικό τους εισόδημα.

Η Ε.Α.Ν.Δ.Α. στις 17/03/2020 απέστειλε αίτημα προς το Υπουργείο Δικαιοσύνης για την άμεση θέσπιση οικονομικού βοηθήματος για όλους τους Ασκούμενους Δικηγόρους και για όλη τη διάρκεια αναστολής λειτουργίας των Δικαστηρίων. Το ίδιο και η Ε.Α.Ν.ΔΙ.Θ.

Την ίδια ημέρα η Ε.Α.Ν.Δ.Α. απέστειλε αίτημα προς τον κ. Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και στον κ. Διοικητή του ΕΦΚΑ, για την αναστολή καταβολής ασφαλιστικών εισφορών για τους Ασκούμενους Δικηγόρους.

Η λήψη μέτρων στήριξης για τους Ασκούμενους Δικηγόρους που είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ασκουμένων των Δικηγορικών Συλλόγων της Ελλάδας, κρίνεται επιβεβλημένη, αφού τυχόν μη λήψη μέτρων στήριξης, είναι βέβαιο ότι θα οδηγήσει με μαθηματική ακρίβεια στην οικονομική καταστροφή το πιο ευάλωτο και αδύναμο κομμάτι του Δικηγορικού Σώματος. Οι Ασκούμενοι Δικηγόροι, αναπόσπαστο κομμάτι του Δικηγορικού Σώματος, είναι γεγονός ότι πλήττονται στον ίδιο βαθμό, αν όχι περισσότερο, με τους Δικηγόρους.

Συνοπτίκά, η άμεση θέσπιση οικονομικού βοηθήματοςκαι η αναστολή καταβολής ασφαλιστικών εισφορών για τους Ασκούμενους Δικηγόρους είναι επιβεβλημένη, ώστε και οι τελευταίοι να αντέξουν μέσα σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία και να αποφύγουν την οικονομική καταστροφή.

Ως εκ των ανωτέρω, αιτούμαστε:

1) Να ανασταλούν οι ασφαλιστικές εισφορές των ασκούμενων δικηγόρων κατά το ίδιο διάστημα και τρόπο, όπως έχει προβλεφθεί για το σύνολο των ελευθέρων επαγγελματιών.

2) Να παρασχεθεί στους ασκούμενους δικηγόρους οικονομικό βοήθημα, όμοιου ύψους με το εκείνο που θα παρασχεθεί σε αυτοαπασχολούμενους και εργαζόμενους με σχέση εξαρτημένης εργασίας.

3) Να συμπεριληφθούν οι ασκούμενοι δικηγόροι, που είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα των Δικηγορικών Συλλόγων της Ελλάδας, στην εκδοθησόμενη ΚΥΑ περί παροχής έκτακτου οικονομικού βοηθήματος και αναστολής ασφαλιστικών υποχρεώσεων.

Ο Πρόεδρος της Ένωσης Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών (Ε.Α.Ν.Δ.Α.)

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΒΑΡΚΙΩΤΗΣ

Η Πρόεδρος της Ένωσης Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Θεσσαλονίκης (Ε.Α.Ν.ΔΙ.Θ.)

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΣΙΑΜΠΕΡΑ

Ο Πρόεδρος της Ένωσης Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Λαμίας (Ε.Α.Ν.ΔΙ.Λ.)

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΜΕΤΟΣ

Ο Πρόεδρος της Ένωσης Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Ρόδου (Ε.Α.Ν.ΔΙ.Ρ.)

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Print Friendly, PDF & Email