Επιχορήγηση από ΛΕΑΔΡ της ημερίδας του Δικηγορικού Συλλόγου Κω

ΛΕΑΔΡΟΔΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ενημερώνονται οι συνάδελφοι οι οποίοι ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν την ημερίδα ποινικού δικαίου που διοργανώνεται από τον Δικηγορικό Σύλλογο Κω το Σάββατο 28/9/2019, ότι το ΛΕΑΔ Ρόδου στα πλαίσια της μακροχρόνιας πρακτικής του παροχής επιχορήγησης για την παρακολούθηση νομικών συνεδρίων – ημερίδων, θα επιχορηγήσει τα μέλη του που θα συμμετάσχουν με το ποσό των 200 €.

Για την καταβολή της επιχορήγησης θα πρέπει να προσκομιστούν στο ΛΕΑΔΡ μαζί με την αίτηση τα εξής απαραίτητα δικαιολογητικά: ΒΕΒΑΙΩΣΗ παρακολούθησης της ημερίδας και τα αποδεικτικά πληρωμής για την μετάβαση και διαμονή.

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Κω έχει ήδη ενημερωθεί για τη χορήγηση βεβαιώσεων παρακολούθησης στα μέλη μας και για το λόγο αυτό παρακαλούνται οι συνάδελφοι που επιθυμούν να επιχορηγηθούν με το ανωτέρω ποσό να ενημερώσουν τη γραμματεία του Δικηγορικού Συλλόγου Κω στο τηλέφωνο 2242048915 για την συμμετοχή τους και την έκδοση της σχετικής βεβαιώσεως .

Για το ΛΕΑΔΡ

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Κακακιός

Print Friendly, PDF & Email