Επιχορήγηση συνεδρίου Εταιρίας Οικογενειακού Δικαίου

ΛΕΑΔ ΡΟΔΟΥ

Ανακοινώνουμε στους κ.κ. συναδέλφους ότι το διοικητικό συμβούλιο του Λ.Ε.Α.Δ.Ρ. αποφάσισε να ενισχύσει με το ποσό των 250 ευρώ κάθε συνάδελφο που θα συμμετάσχει στο 1o Συνέδριο Εταιρίας Οικογενειακού Δικαίου (“Δικονομικά ζητήματα στο οικογενεικό δίκαιο”) που θα γίνει στις 29 και 30 Νοεμβρίου 2013 στο Ναύπλιο. Οι συμμετάσχοντες θα πρέπει να προσκομίσουν υποχρεωτικά εισιτήρια, απόδειξη διαμονής στο τόπο διεξαγωγής του συνεδρίου και απόδειξη συμμετοχής. Επίσης θα πρέπει να είναι οικονομικά τακτοποιημένοι προς το ΛΕΑΔΡ.

Από το Διοικητικό Συμβούλιο

Ρόδος 6/11/2013

Print Friendly, PDF & Email