Ηλεκτρονική τιμολόγηση (my data) – Πρακτικές οδηγίες / Νέο σεμινάριο στις 14 Δεκεμβρίου