ΗΜΕΡΙΔΑ: Ποινική – Αστική Ευθύνη των Ιατρών κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Ρόδος,10 Ιουνίου 2017-Εμπορικό Επιμελητήριο Δωδεκανήσου