ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΝΟΜΟΜΑΘΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΡΟΔΟΥ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΤΟ ΜΕΤΑΦΡΑΖΟΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

” Πιστό αντίγραφο της μετάφρασης μου του συνημμένου εγγράφου, συνταγμένου στην …….. γλώσσα, της οποίας έχω επαρκή γνώση”

Ρόδος …………

Ο μεταφράσας και επικυρών δικηγόρος

Υπογραφή – σφραγίδα

ΜΗΤΡΩΟ ΝΟΜΟΜΑΘΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ – ΔΙΕΡΜΗΝΕΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΡΟΔΟΥ 4-2018

Print Friendly, PDF & Email