ΛΕΑΔ ΡΟΔΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 25/6/20

Λ.Ε.Α.Δ. ΡΟΔΟΥ

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

 

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου του ΛΕΑΔΡ καλούνται τα μέλη του σε ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ  στην αίθουσα συγκεντρώσεων του Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου, στις 25 Ιουνίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.00.

με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.Απολογισμός οικ. έτους 2019

2.Προϋπολογισμός  οικ. έτους 2020

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας κατ΄ αυτήν σε επαναληπτική συνεδρίαση

 στις  26 Ιουνίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00  και

σε περίπτωση εκ νέου μη επίτευξης απαρτίας κατ΄ αυτήν σε 2ης και τελευταία επαναληπτική συνεδρίαση στις  30 Ιουνίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00  

Από το ΔΣ του ΛΕΑΔ Ρόδου

Print Friendly, PDF & Email