Λ.Ε.Α.Δ.ΡΟΔΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ

Λ.Ε.Α.Δ.ΡΟΔΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ

Το Λ.Ε.Α.Δ. Ρόδου αποφάσισε κατά τη συνεδρίαση του στις 7/12/2023 νέα παροχή προς τα μέλη του (ατομική παροχή μόνο για τα μέλη) αρχόμενης από 1/1/2024 και ειδικότερα την καταβολή ποσού 150€ σε άνδρες μέλη σε αποδείξεις κολονοσκόπησης και psa και την καταβολή ποσού 200€ σε γυναίκες μέλη σε αποδείξεις κολονοσκόπησης και μαστογραφίας. Οι συνάδελφοι που υποβάλλουν τη σχετική αίτηση θα πρέπει προσκομίζουν την πρωτότυπη απόδειξη των ιατρών.

Τυχόν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το ΛΕΑΔΡ συμψηφίζονται.

Από το ΔΣ του Λ.Ε.Α.Δ.ΡΟΔΟΥ

Print Friendly, PDF & Email