ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΟΚΙΜΑΣIΑΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018

ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ – ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΟΚΙΜΑΣIΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Η Μόνιμη Επιτροπή Δοκιμασίας Επάρκειας ανακοινώνει ότι  οι εξετάσεις Δοκιμασίας Επάρκειας Απριλίου 2018 για το ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ θα διεξαχθούν στις 30-4-2018,  ημέρα Δευτέρα,  κτίριο Γραμματείας Νομικής Σχολής Αθηνών, οδός Ακαδημίας αρ. 45, 1ος όροφος, ώρα  έναρξης 9.00.

Οι εξεταζόμενοι θα έχουν δίωρη προθεσμία για να επεξεργασθούν και να αναπτύξουν τα θέματα.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσέλθουν στην αίθουσα διεξαγωγής της δοκιμασίας τριάντα (30) λεπτά νωρίτερα  από την ώρα  έναρξης της δοκιμασίας. Κατά το χρόνο αυτό θα πραγματοποιηθεί η εκφώνηση των ονομάτων των υποψηφίων. Υποψήφιος που δεν θα είναι παρών στην αίθουσα  κατά το χρόνο εκφώνησης των ονομάτων  θα αποκλείεται από την εξέταση.

Οι εξεταζόμενοι θα πρέπει να φέρουν το δελτίο αστυνομικής τους ταυτότητας ή διαβατήριο.

Επιτρέπεται η χρήση κωδίκων και νομοθετημάτων, χωρίς σχολιασμό ή σημειώσεις. Απαγορεύεται η χρήση κινητών τηλεφώνων ή άλλων ηλεκτρονικών μέσων και οποιουδήποτε διορθωτικού υλικού.

Για το αναλυτικό πρόγραμμα  (ημερομηνία δοκιμασίας, ώρα έναρξης δοκιμασίας, τόπος εξέτασης) των λοιπών εξεταζόμενων αντικειμένων (συνταγματικό δίκαιο, αστικό δίκαιο, διοικητικό δίκαιο, πολιτική δικονομία, ποινική δικονομία και διοικητική δικονομία) θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση.

 

Ανακοίνωση για τις Εξετάσεις Δοκιμασίας Επάρκειας Απριλίου 2018

 

Η Μόνιμη Επιτροπή Δοκιμασίας Επάρκειας ανακοινώνει το πρόγραμμα δοκιμασίας για ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ,  ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ και  ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ  για τις εξετάσεις Δοκιμασίας Επάρκειας Απριλίου 2018.

Το πρόγραμμα (εξεταζόμενο αντικείμενο, ημερομηνία δοκιμασίας, ώρα έναρξης δοκιμασίας, τόπος εξέτασης) έχει ως εξης:

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ : 2-5-2018, ημέρα Τετάρτη, γραφεία Α.Κ.Κ.Ε.Δ, οδός Φειδίου αρ. 18, 4ος όροφος, ώρα  έναρξης  9.30

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ : 2-5-2018, ημέρα Τετάρτη, γραφεία Α.Κ.Κ.Ε.Δ, οδός Φειδίου αρ. 18, 4ος όροφος, ώρα  έναρξης 12.30

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ : 3-5-2018, ημέρα Πέμπτη, κτίριο Γραμματείας Νομικής Σχολής Αθηνών, οδός Ακαδημίας αρ. 45, 1ος όροφος, ώρα  έναρξης 9.00

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ : 3-5-2018, ημέρα Πέμπτη, κτίριο Γραμματείας Νομικής Σχολής Αθηνών, οδός Ακαδημίας αρ. 45, 1ος όροφος, ώρα  έναρξης 12.00

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ : 4-5-2018, ημέρα Παρασκευή, κτίριο Νομικής Σχολής Αθηνών, είσοδος από οδό Σόλωνος αρ. 57 (αίθουσα Β’ Μαθηματικών), ώρα  έναρξης 9.30

ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ : 4-5-2018, ημέρα Παρασκευή, κτίριο Νομικής Σχολής Αθηνών, είσοδος από οδό Σόλωνος αρ. 57 (αίθουσα Β’ Μαθηματικών), ώρα  έναρξης 12.30

Υπενθυμίζεται ότι για το ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ισχύει το πρόγραμμα που έχει ανακοινωθεί στις 23-4-2018.

 

Οι εξεταζόμενοι θα έχουν δίωρη προθεσμία για να επεξεργασθούν και να αναπτύξουν τα θέματα.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσέρχονται στην αίθουσα διεξαγωγής της δοκιμασίας τριάντα (30) λεπτά νωρίτερα  από την ώρα  έναρξης της δοκιμασίας ανά αντικείμενο. Κατά το χρόνο αυτό θα πραγματοποιηθεί η εκφώνηση των ονομάτων των υποψηφίων. Υποψήφιος που δεν θα είναι παρών στην αίθουσα  κατά το χρόνο εκφώνησης των ονομάτων  θα αποκλείεται από την εξέταση.

Οι εξεταζόμενοι θα πρέπει να φέρουν το δελτίο αστυνομικής τους ταυτότητας ή διαβατήριο.

Επιτρέπεται η χρήση κωδίκων και νομοθετημάτων, χωρίς σχολιασμό ή σημειώσεις. Απαγορεύεται η χρήση κινητών τηλεφώνων ή άλλων ηλεκτρονικών μέσων και οποιουδήποτε διορθωτικού υλικού.

Print Friendly, PDF & Email