ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΡΟΔΟΥ

Σημείωση: Στην ενότητα αυτή περιλαμβάνονται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ οι υποθέσεις που επαναπροσδιορίσθηκαν λόγω covid-19. ΔΕΝ περιλαμβάνεται το σύνολο των υποθέσεων της δικασίμου, το οποίο βλέπετε στην ενότητα ΠΙΝΑΚΙΑ-ΕΚΘΕΜΑΤΑ. Γι΄αυτό και η αρίθμηση των πινακίων ΔΕΝ ξεκινά από τον αριθμό 1.

Ασφαλιστικά Μέτρα

Δικάσιμος 13.7.2020.Μονομελές.Ασφαλιστικά Μέτρα.Eπαναναπροσδιορισμός (ΜΕΡΙΚΑ) Δικασίμου 23.3.20

Δικάσιμος 14.9.2020.Μονομελές.Ασφαλιστικά Μέτρα.Eπαναναπροσδιορισμός (ΜΕΡΙΚΑ) Δικασίμου 23.3.20

Δικάσιμος 12.01.2021…pdf

Δικάσιμος 26.01.2021…pdf

Δικάσιμος 09.02.2021…pdf

Δικάσιμος 23.02.2021…pdf

Δικάσιμος 09.3.2021…pdf

Δικάσιμος 23.3.2021…pdf

Δικάσιμος 13.4.2021…pdf

Δικάσιμος 11.5.2021…pdf

Δικάσιμος 25.5.2021…pdf

Επαναπροσδιορισμός (ΜΕΡΙΚΑ) Δικασίμου 9.11.2020 και 23.11.2020…pdfΑΝΑΡΤΗΘΗΚΕ στις 20.4.2021

Επαναπροσδιορισμός (ΜΕΡΙΚΑ) Δικασίμου 15.12.2020-ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΕ στις 20.4.2021

Επαναπροσδιορισμός (ΜΕΡΙΚΑ) Δικασίμου 12.01.2021-ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΕ στις 20.4.2021

Δικάσιμος 11.5.2021-ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΕ στις 10.5.2021

Δικάσιμος 25.5.2021-ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΕ στις 10.5.2021

Δικάσιμος 01.6.2021ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΕ στις 21.4.2021

Δικάσιμος 08.6.2021ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΕ στις 11.5.2021

Δικάσιμος 22.6.2021ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΕ στις 11.5.2021

Επαναπροσδιορισμός Ασφαλιστικών Μέτρων (με βάση αριθμό κατάθεσης αίτησης)ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΕ στις 09.6.2021

Επαναπροσδιορισμός Ασφαλιστικών Μέτρων (με βάση αριθμό κατάθεσης αίτησης)ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΕ στις 14.6.2021

Επαναπροσδιορισμός Ασφαλιστικών Μέτρων (με βάση αριθμό κατάθεσης αίτησης)ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΕ στις 24.6.2021

Επαναπροσδιορισμός Ασφαλιστικών Μέτρων (με βάση αριθμό κατάθεσης αίτησης)ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΕ στις 09.7.2011ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

Δικάσιμος 1.9.2021-ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΕ στις 21.7.2021

Δικάσιμος 07.9.2021-ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΕ στις 21.7.2021

Δικάσιμος 14.9.2021-ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΕ στις 21.7.2021

Δικάσιμος 21.9.2021-ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΕ στις 21.7.2021

Δικάσιμος 12.10.2021-ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΕ στις 21.7.2021

Δικάσιμος 26.10.2021-ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΕ στις 21.7.2021

Δικάσιμος 09.11.2021-ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΕ στις 21.7.2021

Δικάσιμος 23.11.2021-ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΕ στις 21.7.2021

Δικάσιμος 14.12.2021-ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΕ στις 21.7.2021

Δικάσιμος 11.01.2022-ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΕ στις 21.7.2021

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ενδέχεται κάποιες από τις υποθέσεις των παρακάτω δικασίμων Διαδικασίας Ασφαλιστικών Μέτρων να μην προέρχονται από επαναπροσδιορισμό λόγω covid-19

Δικάσιμος 01.9.2021 (ανανεώθηκε στις 30.8.2021)

Δικάσιμος 02.9.2021-ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΕ στις 30.8.2021

Δικάσιμος 03.9.2021-ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΕ στις 30.8.2021

Δικάσιμος 06.9.2021-ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΕ στις 30.8.2021

Δικάσιμος 07.9.2021 (ανανεώθηκε στις 30.8.2021)

Δικάσιμος 13.9.2021-ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΕ στις 30.8.2021

Δικάσιμος 14.9.2021 (ανανεώθηκε στις 30.8.2021)

Δικάσιμος 15.9.2021-ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΕ στις 30.8.2021

Δικάσιμος 21.9.20211 (ανανεώθηκε στις 30.8.2021)

Δικάσιμος 07.9.2021-Εφέσεις

Δικάσιμος 21.9.2021-Εφέσεις

Δικάσιμος 23.9.2021-Εφέσεις

 

Τακτική Διαδικασία

Δικάσιμος 6.7.2020.Μονομελές.Τακτική ν.4335-2015.Επαναναπροσδιορισμός (ΜΕΡΙΚΑ) Δικασίμου 26.3.20

Δικάσιμος 07.9.2020.Μονομελές.Τακτική.Επαναναπροσδιορισμός (ΜΕΡΙΚΑ) Δικασίμου 28.5.20

Δικάσιμος 29.9.2020.Μονομελές.Τακτική.Εφεσεις.Επαναναπροσδιορισμός (ΜΕΡΙΚΑ) Δικασίμων 14.5.20, 26.3.20, 09.4.20

Δικάσιμος 29.9.2020.Μονομελές.Τακτική.Επαναναπροσδιορισμός (ΜΕΡΙΚΑ) Δικασίμου 26.3.20, 9.4.20, 14.5.20

Δικάσιμος 06.10.2020.Μονομελές.Τακτική.Εφεσεις.Επαναναπροσδιορισμός (ΜΕΡΙΚΑ) Δικασίμων 26.3.2020

Δικάσιμος 12.01.2021.Μονομελές.Τακτική.Εφεσεις.Επαναναπροσδιορισμός (ΜΕΡΙΚΑ) Δικασίμων 28.5.20, 26.3.20

Δικάσιμος 11.2.2021.Μονομελές.Τακτική ν.4335-2015.Επαναναπροσδιορισμός (ΜΕΡΙΚΑ) Δικασίμου 26.3.20

Δικάσιμος 11.2.2021.Μονομελές.Τακτική. Eπαναναπροσδιορισμός (ΜΕΡΙΚΑ) Δικασίμου 26.3.20

Δικάσιμος 11.02.2021.Μονομελές.Τακτική.Επαναναπροσδιορισμός (ΜΕΡΙΚΑ) Δικασίμου 9.4.20

Δικάσιμος 25.02.2021.Μονομελές.Τακτική.ν 4335-2015.Eπαναναπροσδιορισμός (ΜΕΡΙΚΑ) Δικασίμου 9.4.20

Δικάσιμος 25.02.2021.Μονομελές.Τακτική.Επαναναπροσδιορισμός (ΜΕΡΙΚΑ) Δικασίμου 9.4.20

Eπαναπροσδιορισμός (ΜΕΡΙΚΑ) Δικασίμων  28.1.21, 02.02.21, 08.12.2020, 12.01.2021

Δικάσιμος 11.3.2021.Μονομελές.Τακτική-ν 4335-2015.Επαναναπροσδιορισμός (ΜΕΡΙΚΑ) Δικασίμου 14.5.20

Δικάσιμος 11.3.2021.Μονομελές.Τακτική.Επαναναπροσδιορισμός (ΜΕΡΙΚΑ) Δικασίμου 14.5.20

Επαναπροσδιορισμός (ΜΕΡΙΚΑ) Δικασίμων 12.11.20, 26.11.20, 08.12.20, 14.01.21, 28.01.21

Δικάσιμος 08.4.2021.Μονομελές.Τακτική.ν 4335-2015.Επαναναπροσδιορισμός (ΜΕΡΙΚΑ) Δικασίμου 14.5.20

Δικάσιμος 08.4.2021.Μονομελές.Τακτική ν.4335-2015.Επαναναπροσδιορισμός (ΜΕΡΙΚΑ) Δικασίμου 28.5.20

Δικάσιμος 08.4.2021.Μονομελές.Τακτική.Επαναναπροσδιορισμός (ΜΕΡΙΚΑ) Δικασίμου 14.5.20

Δικάσιμος 22.4.2021.Μονομελές.Τακτική ν.4335-2015.Επαναναπροσδιορισμός (ΜΕΡΙΚΑ) Δικασίμου 28.5.20

Δικάσιμος 22.4.2021, 13.5.2021, 27.5.2021.Μονομελές Τακτική.Επαναπροσδιορισμός (ΜΕΡΙΚΑ) Δικασίμων 12.11.20, 26.11.20

Επαναπροσδιορισμός (ΜΕΡΙΚΑ) Δικασίμων 12.11.20. 26.11.20

Επαναπροσδιορισμός (ΜΕΡΙΚΑ) Δικασίμου 11.3.2021-ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΕ στις 24.3.2021

Επαναπροσδιορισμός (ΜΕΡΙΚΑ) Δικασίμου 26.11.2020ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΕ στις 24.3.2021

Επαναπροσδιορισμός (ΜΕΡΙΚΑ) Δικασίμου 11.02.2021-ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΕ στις 24.3.2021

Επαναπροσδιορισμός Δικασίμου 10.12.2020-ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΕ στις 29.3.2021

Επαναπροσδιορισμός Δικασίμου 14.01.2021ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΕ στις 29.3.2021

Επαναπροσδιορισμός Δικασίμου 28.01.2021-ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΕ στις 02.4.2021

Επαναπροσδιορισμός Δικασίμου 25.02.2021ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΕ στις 08.4.2021

Επαναπροσδιορισμός Δικασίμου 11.3.2021ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΕ στις 08.4.2021

Επαναπροσδιορισμός (ΜΕΡΙΚΑ) Δικασίμου 08.4.2021ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΕ στις 20.4.2021

Επαναπροσδιορισμός (MEΡΙΚΑ) Δικασίμου 22.4.2021-ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΕ στις 14.5.2021

Επαναπροσδιορισμός (ΜΕΡΙΚΑ) Δικασίμου 22.4.2021ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΕ στις 21.5.2021

Επαναπροσδιορισμός (ΜΕΡΙΚΑ) Δικασίμου 23.02.2021 και 11.3.2021ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΕ στις 21.5.2021

Επαναπροσδιορισμός Δικασίμου 11.3.2021ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΕ στις 21.5.2021

Επαναπροσδιορισμός Δικασίμου 13.4.2021-ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΕ στις 06.7.2021

Επαναπροσδιορισμός  Δικασίμου 13.4.2021ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΕ στις 26.7.2021

Επαναπροσδιορισμός Δικασίμου 11.3.2021ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΕ στις 26.7.2021

 

Ειδική Ανευ Πινακίου

Δικάσιμος 3.11.2020.Μονομελές.Ειδική Ανευ Πινακίου-Εφεσεις-Επαναναπροσδιορισμός (ΜΕΡΙΚΑ) Δικασίμου 5.5.20, 19.5.20

Δικάσιμος 19.1.2021.Μονομελές.Ειδική Ανευ Πινακίου. Eπαναναπροσδιορισμός Δικασίμου 17.3.20

Επαναπροσδιορισμός (ΜΕΡΙΚΑ) Δικασίμων 28.1.21, 2.2.21, 8.12.20, 12.1.21

Επαναπροσδιορισμός (ΜΕΡΙΚΑ) Δικασίμου 2.2.21ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΕ στις 24.3.2021

Επαναπροσδιορισμός Δικασίμου 06.4.2021ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΕ στις 21.5.2021

Επαναπροσδιορισμός  Δικασίμου 20.4.2021ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΕ στις 25.5.2021

 

Περιουσιακών Διαφορών-Οικογενειακών Διαφορών

Δικάσιμος 7.7.2020.Μονομελές.Οικογενειακές.Επαναναπροσδιορισμός (ΜΕΡΙΚΑ) Δικασίμου 16.3.20, 6.4.20, 4.5.20, 18.5.20

Δικάσιμος 8.9.2020.Μονομελές.Περιουσιακές-Οικογενειακές.Επαναναπροσδιορισμός (ΜΕΡΙΚΑ) Δικασίμου 17.3.20, 06.4.20,07.4.20,04.5.20, 19.5.20

Δικάσιμος 22.9.2020.Μονομελές.Περιουσιακές.Εφεσεις.Επαναναπροσδιορισμός (ΜΕΡΙΚΑ) Δικασίμων 19.5.20

Δικάσιμος 22.9.2020.Μονομελές.Περιουσιακές.Επαναναπροσδιορισμός (ΜΕΡΙΚΑ) Δικασίμου 19.5.20

Δικάσιμος 3.11.2020.Μονομελές.Οικογενειακές-Περιουσιακές.Επαναναπροσδιορισμός (ΜΕΡΙΚΑ) Δικασίμου 16.3.20, 19.5.20

Δικάσιμος 17.11.2020.Μονομελές.Περιουσιακές.Επαναναπροσδιορισμός (ΜΕΡΙΚΑ) Δικασίμου 19.5.20

Δικάσιμος 19.1.2021.Μονομελές.Περιουσιακές.Επαναναπροσδιορισμός (ΜΕΡΙΚΑ) Δικασίμου 17.3.20

Δικάσιμος 2.2.2021.Μονομελές.Περιουσιακές.Επαναναπροσδιορισμός (ΜΕΡΙΚΑ) Δικασίμου 17.3.20

Δικάσιμος 16.2.2021.Μονομελές.Περιουσιακές.Επαναναπροσδιορισμός (ΜΕΡΙΚΑ) Δικασίμου 7.4.20

Δικάσιμος 2.3.2021.Μονομελές.Περιουσιακές.Επαναναπροσδιορισμός (ΜΕΡΙΚΑ) Δικασίμου 7.4.20, 4.5.20, 5.5.20

Επαναπροσδιορισμός (ΜΕΡΙΚΑ) Δικασίμων 28.1.21, 2.2.21, 8.12.20, 12.1.21

Δικάσιμος 16.3.2021.Μονομελές.Περιουσιακές-Οικογενειακές.Επαναναπροσδιορισμός (ΜΕΡΙΚΑ) Δικασίμου 5.5.20, 18.5.20

Επαναπροσδιορισμός (ΜΕΡΙΚΑ) Δικασίμου 17.11.20 

Επαναπροσδιορισμός (ΜΕΡΙΚΑ) Δικασίμου 16.3.2021-ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΕ στις 24.3.2021

Επαναπροσδιορισμός (ΜΕΡΙΚΑ) Δικασίμου 02.02.2021-AΝΑΡΤΗΘΗΚΕ στις 24.3.2021

Επαναπροσδιορισμός (ΜΕΡΙΚΑ) δικασίμου 19.01.2021-ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΕ στις 26.3.2021

Επαναπροσδιορισμός (ΜΕΡΙΚΑ) Δικασίμου-ΕΦΕΣΕΙΣ 09.3.2021-ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΕ στις 26.3.2021

Επαναπροσδιορισμός Δικασίμου 16.02.2021-ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΕ στις 27.3.2021

Επαναπροσδιορισμός Δικασίμου 02.3.2021-ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΕ στις 27.3.2021

Επαναπροσδιορισμος Δικασίμου 08.12.2020ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΕ στις 02.4.2021

Επαναπροσδιορισμός  Δικασίμου 16.02.2021ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΕ στις 05.4.2021

Επαναπροσδιορισμός (ΜΕΡΙΚΑ) Δικασίμου 06.4.2021ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΕ στις 20.4.2021

Επαναπροσδιορισμοι (ΜΕΡΙΚΑ) Δικασίμου 06.4.2021ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΕ στις 21.4.2021

Επαναπροσδιορισμός Δικασίμου 16.3.2021ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΕ στις 05.5.2021

Επαναπροσδιορισμός Δικασίμου 06.4.2021-ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΕ στις 21.5.2021

Επαναπροσδιορισμός Δικασίμου 20.4.2021ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΕ στις 25.5.2021

 

Εκούσια Δικαιοδοσία

Δικάσιμος 6.7.2020.Μονομελές.Εκούσια.Επαναναπροσδιορισμός (ΜΕΡΙΚΑ) δικασίμων 26.3.20, 9.4.20, 14.5.20

Δικάσιμος 21.7.2020.Μονομελές.Εκούσια.Επαναναπροσδιορισμός (ΜΕΡΙΚΑ) δικασίμων 9.4.20, 14.5.20,

Δικάσιμος 7.9.2020.Μονομελές.Εκούσια.Επαναναπροσδιορισμός (ΜΕΡΙΚΑ) δικασίμων 9.4.20, 14.5.20, 28.5.20

Δικάσιμος 29.9.2020.Μονομελές.Εκούσια.Εφεσεις.Επαναναπροσδιορισμός (ΜΕΡΙΚΑ) Δικασίμων 09.4.20, 28.5.20, 26.3.20, 14.5.20

Δικάσιμος 06.10.2020.Μονομελές.Εκούσια.Εφεσεις.Επαναναπροσδιορισμός (ΜΕΡΙΚΑ) Δικασίμων 9.4.20, 26.3.20, 14.5.20

Δικάσιμος 11.02.2021 Μονομελές.Εκούσια.Επαναναπροσδιορισμός (ΜΕΡΙΚΑ) δικασίμων 26.3.20, 12.11.20, 26.11.20

Επαναπροσδιορισμός (ΜΕΡΙΚΑ) Δικασίμων Εκούσιας-Εφέσεις Εκουσίας 28.5.20, 20.10.20, 22.10.20, 26.11.20, 10.12.20

Επαναπροσδιορισμός Δικασίμου  10.12.2020, 14.01.2021, 11.02.2021ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΕ στις 08.4.2021

Eπαναπροσδιορισμός Δικασίμων 12.11.20, 26.11.20, 10.12.20, 11.02.21ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΕ στις 10.5.2021 

Eπαναπροσδιορισμός Δικασίμων 10.12.20, 14.01.21, 28.01.21, 11.02.21ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΕ στις 21.5.2021

Print Friendly, PDF & Email