ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΡΟΔΟΥ

Σημείωση: Στην ενότητα αυτή περιλαμβάνονται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ οι υποθέσεις που επαναπροσδιορίσθηκαν λόγω covid-19. ΔΕΝ περιλαμβάνεται το σύνολο των υποθέσεων της δικασίμου, το οποίο βλέπετε στην ενότητα ΠΙΝΑΚΙΑ-ΕΚΘΕΜΑΤΑ. Γι΄αυτό και η αρίθμηση των πινακίων ΔΕΝ ξεκινά από τον αριθμό 1.

Ασφαλιστικά Μέτρα

Δικάσιμος 13.7.2020.Μονομελές.Ασφαλιστικά Μέτρα.Eπαναναπροσδιορισμός (ΜΕΡΙΚΑ) Δικασίμου 23.3.20

Δικάσιμος 14.9.2020.Μονομελές.Ασφαλιστικά Μέτρα.Eπαναναπροσδιορισμός (ΜΕΡΙΚΑ) Δικασίμου 23.3.20

Τακτική Διαδικασία

Δικάσιμος 6.7.2020.Μονομελές.Τακτική ν.4335-2015.Επαναναπροσδιορισμός (ΜΕΡΙΚΑ) Δικασίμου 26.3.20

Δικάσιμος 07.9.2020.Μονομελές.Τακτική.Επαναναπροσδιορισμός (ΜΕΡΙΚΑ) Δικασίμου 28.5.20

Δικάσιμος 29.9.2020.Μονομελές.Τακτική.Εφεσεις.Επαναναπροσδιορισμός (ΜΕΡΙΚΑ) Δικασίμων 14.5.20, 26.3.20, 09.4.20

Δικάσιμος 29.9.2020.Μονομελές.Τακτική.Επαναναπροσδιορισμός (ΜΕΡΙΚΑ) Δικασίμου 26.3.20, 9.4.20, 14.5.20

Δικάσιμος 06.10.2020.Μονομελές.Τακτική.Εφεσεις.Επαναναπροσδιορισμός (ΜΕΡΙΚΑ) Δικασίμων 26.3.2020

Δικάσιμος 12.01.2021.Μονομελές.Τακτική.Εφεσεις.Επαναναπροσδιορισμός (ΜΕΡΙΚΑ) Δικασίμων 28.5.20, 26.3.20

Δικάσιμος 11.2.2021.Μονομελές.Τακτική ν.4335-2015.Επαναναπροσδιορισμός (ΜΕΡΙΚΑ) Δικασίμου 26.3.20

Δικάσιμος 11.2.2021.Μονομελές.Τακτική. Eπαναναπροσδιορισμός (ΜΕΡΙΚΑ) Δικασίμου 26.3.20

Δικάσιμος 11.02.2021.Μονομελές.Τακτική.Επαναναπροσδιορισμός (ΜΕΡΙΚΑ) Δικασίμου 9.4.20

Δικάσιμος 25.02.2021.Μονομελές.Τακτική.ν 4335-2015.Eπαναναπροσδιορισμός (ΜΕΡΙΚΑ) Δικασίμου 9.4.20

Δικάσιμος 25.02.2021.Μονομελές.Τακτική.Επαναναπροσδιορισμός (ΜΕΡΙΚΑ) Δικασίμου 9.4.20

Δικάσιμος 11.3.2021.Μονομελές.Τακτική-ν 4335-2015.Επαναναπροσδιορισμός (ΜΕΡΙΚΑ) Δικασίμου 14.5.20

Δικάσιμος 11.3.2021.Μονομελές.Τακτική.Επαναναπροσδιορισμός (ΜΕΡΙΚΑ) Δικασίμου 14.5.2020

Δικάσιμος 08.4.2021.Μονομελές.Τακτική.ν 4335-2015.Επαναναπροσδιορισμός (ΜΕΡΙΚΑ) Δικασίμου 14.5.20

Δικάσιμος 08.4.2021.Μονομελές.Τακτική ν.4335-2015.Επαναναπροσδιορισμός (ΜΕΡΙΚΑ) Δικασίμου 28.5.20

Δικάσιμος 08.4.2021.Μονομελές.Τακτική.Επαναναπροσδιορισμός (ΜΕΡΙΚΑ) Δικασίμου 14.5.20

Δικάσιμος 22.4.2021.Μονομελές.Τακτική ν.4335-2015.Επαναναπροσδιορισμός (ΜΕΡΙΚΑ) Δικασίμου 28.5.20

Ειδική Ανευ Πινακίου

Δικάσιμος 3.11.2020.Μονομελές.Ειδική Ανευ Πινακίου-Εφεσεις-Επαναναπροσδιορισμός (ΜΕΡΙΚΑ) Δικασίμου 5.5.20, 19.5.20

Δικάσιμος 19.1.2021.Μονομελές.Ειδική Ανευ Πινακίου. Eπαναναπροσδιορισμός Δικασίμου 17.3.20

Περιουσιακών Διαφορών-Οικογενειακών Διαφορών

Δικάσιμος 7.7.2020.Μονομελές.Οικογενειακές.Επαναναπροσδιορισμός (ΜΕΡΙΚΑ) Δικασίμου 16.3.20, 6.4.20, 4.5.20, 18.5.20

Δικάσιμος 8.9.2020.Μονομελές.Περιουσιακές-Οικογενειακές.Επαναναπροσδιορισμός (ΜΕΡΙΚΑ) Δικασίμου 17.3.20, 06.4.20,07.4.20,04.5.20, 19.5.20

Δικάσιμος 22.9.2020.Μονομελές.Περιουσιακές.Εφεσεις.Επαναναπροσδιορισμός (ΜΕΡΙΚΑ) Δικασίμων 19.5.20

Δικάσιμος 22.9.2020.Μονομελές.Περιουσιακές.Επαναναπροσδιορισμός (ΜΕΡΙΚΑ) Δικασίμου 19.5.20

Δικάσιμος 3.11.2020.Μονομελές.Οικογενειακές-Περιουσιακές.Επαναναπροσδιορισμός (ΜΕΡΙΚΑ) Δικασίμου 16.3.20, 19.5.20

Δικάσιμος 17.11.2020.Μονομελές.Περιουσιακές.Επαναναπροσδιορισμός (ΜΕΡΙΚΑ) Δικασίμου 19.5.20

Δικάσιμος 19.1.2021.Μονομελές.Περιουσιακές.Επαναναπροσδιορισμός (ΜΕΡΙΚΑ) Δικασίμου 17.3.20

Δικάσιμος 2.2.2021.Μονομελές.Περιουσιακές.Επαναναπροσδιορισμός (ΜΕΡΙΚΑ) Δικασίμου 17.3.20

Δικάσιμος 16.2.2021.Μονομελές.Περιουσιακές.Επαναναπροσδιορισμός (ΜΕΡΙΚΑ) Δικασίμου 7.4.20

Δικάσιμος 2.3.2021.Μονομελές.Περιουσιακές.Επαναναπροσδιορισμός (ΜΕΡΙΚΑ) Δικασίμου 7.4.20, 4.5.20, 5.5.20

Δικάσιμος 16.3.2021.Μονομελές.Περιουσιακές-Οικογενειακές.Επαναναπροσδιορισμός (ΜΕΡΙΚΑ) Δικασίμου 5.5.20, 18.5.20

Εκούσια Δικαιοδοσία

Δικάσιμος 6.7.2020.Μονομελές.Εκούσια.Επαναναπροσδιορισμός (ΜΕΡΙΚΑ) δικασίμων 26.3.20, 9.4.20, 14.5.20

Δικάσιμος 21.7.2020.Μονομελές.Εκούσια.Επαναναπροσδιορισμός (ΜΕΡΙΚΑ) δικασίμων 9.4.20, 14.5.20,

Δικάσιμος 7.9.2020.Μονομελές.Εκούσια.Επαναναπροσδιορισμός (ΜΕΡΙΚΑ) δικασίμων 9.4.20, 14.5.20, 28.5.20

Δικάσιμος 29.9.2020.Μονομελές.Εκούσια.Εφεσεις.Επαναναπροσδιορισμός (ΜΕΡΙΚΑ) Δικασίμων 09.4.20, 28.5.20, 26.3.20, 14.5.20

Δικάσιμος 06.10.2020.Μονομελές.Εκούσια.Εφεσεις.Επαναναπροσδιορισμός (ΜΕΡΙΚΑ) Δικασίμων 9.4.20, 26.3.20, 14.5.20

Print Friendly, PDF & Email