Νέα εγκύκλιος για την εκπροσώπηση πολιτών στις Διοικητικές Αρχές από δικηγόρους

Νέα με αριθμό πρωτοκόλλου ΔΙΔΔΑ/ΤΔΙ/Φ.15/29103,29097 /14.9.2018 εγκύκλιος του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης για την εκπροσώπηση των πολιτών στις Διοικητικές Αρχές
από δικηγόρους.

ΝΕΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Print Friendly, PDF & Email