Νέο Διοικητικό Συμβούλιο ΕΛΕΑΔ ΕΛΛΑΔΟΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΕΑΔΕ  που προέκυψε από τις εκλογές της 15/07/2017 στην Ολομέλεια της Κατερίνης  συγκροτήθηκε κατόπιν ομόφωνης ψηφοφορίας σε σώμα  το Σάββατο 16/09/2017 ως εξής:

Πρόεδρος: Ιωάννης Παναγόπουλος, Πρόεδρος ΛΕΑΔ Πατρών και Αιγίου

Αντιπρόεδρος: Μανούσος Ξενάκης, Πρόεδρος ΛΕΑΔ Ηρακλείου

Γραμματέας:  Άννα Αποστολίδου, Πρόεδρος ΛΕΑΔ Κομοτηνής

Ταμίας: Αλέξανδρος Παπαδάκης, Πρόεδρος ΛΕΑΔ Κέρκυρας

Μέλη:    Αθανασία Παρασκευά, Πρόεδρος ΛΕΑΔ Χαλκιδικής

Βασιλική Νιαβή, Πρόεδρος ΛΕΑΔ Βόλου

Απόστολος Αποστολίδης, Πρόεδρος ΛΕΑΔ Καβάλας

Γεώργιος Κακακιός, Πρόεδρος ΛΕΑΔ Ρόδου

Print Friendly, PDF & Email