Νομοθεσία 2018

ΝΟΜΟΣ 4549-2018 – Διατάξεις για την ολοκλήρωση της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων. Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022 κτλ…pdf

ΝΟΜΟΣ 4548-2018 – Ανώνυμη Εταιρεία…pdf

ΝΟΜΟΣ 4547-2018 – Δομές υποστήριξης Πρωτοβάθμιας-Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης…pdf

ΠΔ 52-2018 – Οργανισμός TAXΔΙΚ…pdf

ΝΟΜΟΣ 4541-2018 – Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης κτλ…pdf

NOMOΣ 4540-2018 – Απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων για διεθνή προστασία…pdf

ΝΟΜΟΣ 4538-2018 – Αναδοχή-Υιοθεσία κτλ…pdf

ΝΟΜΟΣ 4537-2018 – Υπηρεσίες Πληρωμών κτλ…pdf

ΠΔ 41-2018 – Κανονισμός Πυροπροστασίας Κτιρίων…pdf

ΝΟΜΟΣ 4533-2018 – Λιγνίτης-Ανοιγμα χονδρεμπορίου αγοράς ηλεκτρισμού…pdf

ΠΔ 38-2018 – Κατανομή θέσεων δικαστικών λειτουργών τακτικών διοικητικών δικαστηρίων…pdf

ΝΟΜΟΣ 4531-2018 – Καταπολέμηση βίας κατά των γυναικών-Ενδοοικογενειακή βία…pdf

ΠΔ 31-2018 – Ναυαγοσώστες…pdf

ΝΟΜΟΣ 4530-2018 – Μεταφορές…pdf

ΝΟΜΟΣ 4529-2018 – Αποζημίωση για παραβίαση διατάξεων δικαίου ανταγωνισμού…pdf

ΝΟΜΟΣ 4523-2018 – Φαρμακευτική κάναβη…pdf

ΝΟΜΟΣ 4520-2018 – Μετεξέλιξη ΟΓΑ σε ΟΠΕΚΑ…pdf

ΠΔ 15-2018 – Κατανομή οργανικών θέσεων Εισαγγελέων-Αντιεισαγγελέων Εφετείων…pdf

ΝΟΜΟΣ 4519-2018 – Φορείς Διαχείρισης Προστατευομένων Περιοχών…pdf

Διόρθωση σφαλμάτων ν 4514-2018…pdf

ΝΟΜΟΣ 4514-2018 – Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων…pdf

ΠΔ 7-2018 – Οργανωμένα ταξίδια-Συνδεδεμένοι ταξιδιωτικοί διακανονισμοί…pdf

ΝΟΜΟΣ 4513-2018 – Ενεργειακές Κοινότητες…pdf

Διόρθωση Σφαλμάτων ν 4512-2018…pdf

ΝΟΜΟΣ 4512-2018 – Διαρθωτικές μεταρρυθμίσεις των προγραμμάτων οικονομικής προσαρμογής…pdf

ΝΟΜΟΣ 4511-2018 – Μουσουλμάνοι θρησκευτικοί λειτουργοί…pdf

Print Friendly, PDF & Email