Νομοθεσία 2019

ΠΔ 113/2019 – Αύξηση των ανωτάτων ορίων των Διοικητικών Προστίμων που επιβάλλονται σύμφωνα με το ν 4037/2012…pdf

ΠΝΠ 24.12.2019 – Παράταση ισχύος Εξωδικαστικού Συμβιβασμού…pdf

Το Σύνταγμα της Ελλάδας…pdf

ΝΟΜΟΣ 4649/2019 – Πρόγραμμα Παροχής Εγγύησης σε Τιτλοποιήσεις Πιστωτικών Ιδρυμάτων…pdf

NOMΟΣ 4648/2019 – Τροποποίηση Εκλογικής Διαδικασίας…pdf

ΝΟΜΟΣ 4646/2019 – Φορολογική Μεταρρύθμιση με αναπτυξιακή διάσταση για την Ελλάδα του αύριο…pdf

ΠΔ 108/2019 – Αύξηση Ορίων των Διοικητικών Κυρώσεων που επιβάλλονται για παραβάσεις του ν 743/1977…pdf

Διόρθωση σφαλμάτων ν 4640/2019…pdf

ΝΟΜΟΣ 4640/2019 – Διαμεσολάβηση σε Aστικές-Eμπορικές Yποθέσεις…pdf

NOMOΣ 4638/2019 – Κύρωση Πράξεων Νομοθετικού Περιεχόμενου…pdf

ΝΟΜΟΣ 4637/2019 – Τροποποίηση Ποινικού Κώδικα – Κώδικα Ποινικής Δικονομίας…pdf

ΝΟΜΟΣ 4636/2019 – Περί Διεθνούς Προστασίας κτλ…pdf

ΝΟΜΟΣ 4635/2019 – Επενδύω στην Ελλάδα κτλ…pdf

ΝΟΜΟΣ 4633/2019 – Σύσταση ΕΟΔΥ κτλ…pdf

ΠΝΠ 25.9.2019 – Απαλλαγή υποχρέωσης απόδοσης Φόρου Διαμονής…pdf

NΟΜΟΣ 4624/2019 – Aρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαραχτήρα…pdf

NΟΜΟΣ 4623/2019 – Συνταξιοδοτικές Ρυθμίσεις-Ψηφιακή Διακυβέρνηση κτλ…pdf

ΝΟΜΟΣ 4621/2019 – Μείωση ΕΝΦΙΑ – Ρύθμιση Οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση κτλ

Διόρθωση Σφαλμάτων Ποινικού Κώδικα-Κώδικα Ποινικής Δικονομίας…pdf

ΝΟΜΟΣ 4620/2019 – Κύρωση Κώδικα Ποινικής Δικονομίας…pdf

ΝΟΜΟΣ 4619/2019 – Κύρωση Ποινικού Κώδικα…pdf

ΠΔ 52/2019 – Δικονομικού κανόνες επί υποθέσεων Δικαιοδοσίας Mουφτήδων…pdf

Διόρθωση σφαλμάτων ν. 4611/2019…pdf

ΝΟΜΟΣ 4611/2019 – Ρύθμιση Οφειλών προς ΟΤΑ/Φορολογική Διοίκηση/Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, Συνταξιοδοτικιές Ρυθμίσεις…pdf

ΝΟΜΟΣ 4608/2019 – Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα…pdf

ΝΟΜΟΣ 4605/2019 – Προστασία Τεχνογνωσίας-Επιχειρηματικών Πληροφοριών κτλ…pdf

NΟΜΟΣ 4604/2019-Ισότητα Φύλων-Ιθαγένεια-Εμφυλη βία κτλ…pdf

ΝΟΜΟΣ 4603/2019-Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού κτλ…pdf

ΝΟΜΟΣ 4602/2019-Ερευνα-Εκμετάλλευση-Διαχείρηση Γεωθερμικού Δυναμικού χώρας κτλ…pdf

ΝΟΜΟΣ 4601/2019-Εταιρικοί Μετασχηματισμοί…pdf

ΠΔ 26/2019-Οργανισμός Λειτουργίας Πράσινου Ταμείου…pdf

ΝΟΜΟΣ 4599/2019-Αδειες Οδήγησης κτλ…pdf

ΝΟΜΟΣ 4596/2019-Πρoάσπιση των Δικαιωμάτων του ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών κτλ…pdf

ΝΟΜΟΣ 4592/2019-Εξαίρεση Κυρίας Κατοικίς από Ρευστοποίηση ν 3869/2010…pdf

ΠΔ 8/2019-ΕΦΚΑ…pdf

Print Friendly, PDF & Email